28 marca Wojskowy Instytut Medyczny (WIM) z Warszawy poinformował, że pomiędzy 30 marca a 9 kwietnia we Włoszech będą przebywać przedstawiciele polskiej misji medycznej.  

Grupa piętnastu medyków wojskowych z WIM, w tym 7 lekarzy internistów, weźmie udział w 10-dniowej naukowej misji medycznej we Włoszech, w celu zebrania doświadczeń przed spodziewanym w Polsce szczytem zachorowań na COVID-19 / Zdjęcie: WIM

Grupa piętnastu medyków wojskowych z WIM, w tym 7 lekarzy internistów, weźmie udział w 10-dniowej naukowej misji medycznej we Włoszech, w celu zebrania doświadczeń przed spodziewanym w Polsce szczytem zachorowań na COVID-19 / Zdjęcie: WIM

Specjaliści z Polski i Włoch mają dokonać wymiany doświadczeń dotyczących form i sposobów organizacji krajowego systemu ochrony zdrowia pod kątem skuteczności zarządzania walką z pandemią choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19: Wir i Sikor wracają do służby, 2020-03-28).

Misja będzie realizowana przez Wojskowy Instytut Medyczny przy udziale Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, a uczestniczyć w niej będzie 15 osób, w tym 7 intensywistów oraz lekarze i personel innych specjalności. Potrzeba organizacji polskiej misji medycznej wynika z faktu, że w obecnej sytuacji kluczowym jest zapoznanie się z doświadczeniami innych państw. Wyciągnięte wnioski powinne zostać uwzględnione w wypracowaniu najskuteczniejszej terapii oraz sposobu zarządzania epidemią w Polsce przed spodziewanym szczytem zachorowań (COVID-19: WOT realizuje misję Odporna Wiosna, 2020-03-21).

Światowe doświadczenia związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19 wskazują, że jednym z najważniejszych czynników decydujących o jej przebiegu jest wydolność narodowych systemów ochrony zdrowia. Sprawna organizacja i zarządzanie zasobami służby zdrowia są jednymi z czynników realnie przekładającymi się na ograniczenie ilości zachorowań i wygaszanie pandemii.  Istotne jest także wczesne wprowadzenie regulacji administracyjnych przyczyniających się do ograniczenia przenoszenia koronawirusa SARS-CoV-2 pomiędzy poszczególnymi osobami (COVID-19: Wojsko wesprze Policję, 2020-03-19).

Wojskowy Instytut Medyczny realizował już podobne zadania w trakcie zabezpieczenia medycznego polskiej misji wojskowej w Afganistanie. Wprawdzie pełnił wtedy rolę jednostki wsparcia kadrowego, ale także odpowiadał za wdrażanie doświadczeń zdobytych podczas działań militarnych do krajowego systemu opieki zdrowotnej. W pierwszej kolejności wiedza zdobyta w ramach Polskich Kontyngetów Wojskowy została wykorzystana w programach szkolenia kadr medycznych kierowanych następnie w rejon misji wojskowych. W dalszej perspektywie pozwoliło przenieść najbardziej wartościowe doświadczenia i procedury do stosowania w kraju, głównie w zakresie medycyny ratunkowej.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Obrony Narodowej z 28 marca, w Wojsku Polskim na COVID-19 zachorowało 14 żołnierzy i 3 pracowników cywilnych. Kwarantanną objęto 357 podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej (WAT). Ponadto, we wszystkich jednostkach Wojska Polskiego zostały wprowadzone restrykcyjne środki przeciwepidemiczne oraz warunki bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami głównego inspektora sanitarnego WP. Utrzymywany jest rozszerzony monitoring epidemiczny w związku z aktualną sytuacją w kraju i na świecie.