18 marca minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał decyzję nr 41/MON w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Policji. W trybie natychmiastowym, od 19 marca od godz. 00.00 zostaną wydzielone  wojskowe siły i środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, w związku z pandemią choroby COVID-19.

Ustawa o Policji z 6 kwietnia 1990 określa, że w przypadkach niecierpiących zwłoki, o użyciu Wojska Polskiego decyduje minister obrony narodowej na wniosek szefa MSWiA, zawiadamiając o niej niezwłocznie prezydenta i premiera / Zdjęcie: Polska Policja

Ustawa o Policji z 6 kwietnia 1990 określa, że w przypadkach niecierpiących zwłoki, o użyciu Wojska Polskiego decyduje minister obrony narodowej na wniosek szefa MSWiA, zawiadamiając o niej niezwłocznie prezydenta i premiera / Zdjęcie: Polska Policja

Zgodnie z podpisanym dokumentem, skład wydzielonych oddziałów i pododdziałów Wojska Polskiego, a także ich liczebność, zadania oraz czas, obszar i ograniczenia działań i posiadanych środków określi minister obrony narodowej w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji (MSWiA).

Tego samego dnia, minister informował w mediach społecznościowych, że w ochronę granic państwowych i wsparciu sił podległych MSWiA zaangażowanych zostało już ponad 2100 żołnierzy Wojska Polskiego. Żołnierze pomagają również osobom pozostającym w kwarantannie, a także w transporcie środków medycznych i medykamentów do szpitali. Dodał, że decyzja umożliwia pomoc Policji w kontrolowaniu przestrzegania kwarantanny.

Pierwsze pododdziały, w tym Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), wojska inżynieryjne i Żandarmeria Wojskowa (ŻW) wysłano na granice już w nocy z soboty z 14 na 15 marca (COVID-19: Wojsko wspiera Straż Graniczną, 2020-03-16).

W kolejnych dniach wydzielono następne oddziały i pododdziały: żołnierze z 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego zabezpieczają granicę w Świnoujściu, 22. karpackiego batalionu piechoty górskiej w Kotlinie Kłodzkiej, 6. Brygady Powietrznodesantowej granicę w województwach małopolskim i śląskim, 1. Pułku Saperów odcinek z Czechami i Słowacją, natomiast 11. Dywizji Kawalerii Pancernej i 17. Brygady Zmechanizowanej z Niemcami.

Oprócz tego, specjaliści z Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego (WIHE) w Puławach wykonują testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Deklarowana wydajność laboratorium to maksymalnie 350 testów na dobę. MON utrzymuje także w gotowości czternaście wojskowych szpitali i pięć ośrodków medycyny prewencyjnej.

Analiza
Warto w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z art. 18 ustawy o Policji z 6 kwietnia 1990, w czterech przypadkach, gdy zaistnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego, jest możliwość wykorzystania wsparcia ze strony Wojska Polskiego. Pierwsze dwa przypadki to niebezpieczeństwo powszechne dla życia, zdrowia lub wolności obywateli oraz bezpośrednie zagrożenie dla mienia w znacznych rozmiarach.

Wojsko Polskie może zostać użyte także w przypadku bezpośredniego zagrożenia obiektów lub urządzeń ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, siedzib centralnych organów państwowych albo wymiaru sprawiedliwości, obiektów gospodarki lub kultury narodowej oraz przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych albo organizacji międzynarodowych, a także obiektów dozorowanych przez uzbrojoną formację ochronną utworzoną na podstawie odrębnych przepisów.

Ostatnim przypadkiem jest zagrożenie przestępstwem o charakterze terrorystycznym mogącym skutkować niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia uczestników wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym lub religijnym, w tym zgromadzeń lub imprez masowych.