30 marca rzecznik prasowy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) płk Marek Pietrzak poinformował, że od kilku dni, na wniosek wojewódzkich lub powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, medycy z WOT rozpoczęli pobieranie wymazów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Jest to element wsparcia służby zdrowia w ramach trwającej operacji przeciwkryzysowej Odporna Wiosna (ang. Resilient Spring) (COVID-19: WOT realizuje misję Odporna Wiosna, 2020-03-21).
 Do pobierania wymazów są delegowani specjalnie wyselekcjonowani żołnierze, którzy nie ukończyli 45. roku życia, zdrowi i nie przebywający w ciągu ostatniego miesiąca w krajach o podwyższonym ryzyku zakażenia

Do pobierania wymazów są delegowani specjalnie wyselekcjonowani żołnierze, którzy nie ukończyli 45. roku życia, zdrowi i nie przebywający w ciągu ostatniego miesiąca w krajach o podwyższonym ryzyku zakażenia

Do pobierania wymazów delegowani są żołnierze WOT, posiadający kompetencje co najmniej ratownika medycznego i ukończone specjalistyczne szkolenie, które prowadzi Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (WOMP) z Modlina. Do tej pory szkolenie to ukończyło blisko 50 żołnierzy z kilku brygad OT. W najbliższym czasie zaplanowane są kolejne kursy, które umożliwią wsparcie służb sanitarnych na terenie całego kraju (COVID-19: Wir i Sikor wracają do służby, 2020-03-28).

Jak powiedziała szer. Aneta Trzcińska z 13. Śląskiej Brygady OT, a także pielęgniarka i wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, żołnierze zostali przeszkoleni w zakresie pobierania wymazu z nosogardła, dodając, że używają zespołów transportowych przewidzianych specjalnie do pobierania materiału klinicznego w kierunku zakażeń wirusowych.

W Nowym Mieście Lubawskim żołnierze 4. BOT, współdziałając ze strażakami, zorganizowali punkt pobierania wymazów, wystawiony w osobnym namiocie / Zdjęcia: WOT

W Nowym Mieście Lubawskim żołnierze 4. BOT, współdziałając ze strażakami, zorganizowali punkt pobierania wymazów, wystawiony w osobnym namiocie / Zdjęcia: WOT

Pierwszą brygadą, która rozpoczęła wsparcie służb sanitarnych w tym obszarze była 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej (4. BOT). Jej żołnierze przeszli szkolenie w olsztyńskiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Na chwilę obecną brygada posiada trzydzieści dwuosobowych zespołów przydzielonych do poszczególnych powiatów. Każdy z takich zespołów pobiera średnio 20 wymazów dziennie. Działania są prowadzone w systemie stacjonarnym (na terenie placówek medycznych lub doraźnie zorganizowanych miasteczek polowych) lub mobilnie (w miejscu przebywania osób poddanych kwarantannie).

W sobotę, 28 marca przed szpitalem w Nowym Mieście Lubawskim żołnierze 4. BOT, współdziałając ze strażakami, zorganizowali stacjonarny punkt pobierania wymazów. Wystawienie osobnego namiotu, poza terenem szpitala pozwoliło zminimalizować kontakty między ludźmi, ograniczyć transmisję koronawirusa SARS-CoV-2, a przede wszystkim odciążyć powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. W ciągu całego dnia pobrano 69 wymazów. Od początku działań na terenie woj. warmińsko-mazurskiego żołnierze-ochotnicy pobrali niemal 200 wymazów.

Monika Jabłońska-Buder, rzecznik prasowy 4. BOT, powiedziała, że pobieranie wymazów nie jest skomplikowane, ale liczy się precyzja, a żołnierze pobierają wymazy zachowując środki szczególnej ostrożności. Następnie próbki trafiają do stacji sanitarno-epidemiologicznej, która je bada i przekazuje wynik osobie badanej.

Ze względów bezpieczeństwa żołnierze pobierający wymazy muszą być ubrani w specjalne kombinezony, maseczki, gogle i rękawiczki. Jeśli natomiast osoba wskazana przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną przebywa w kwarantannie domowej, żołnierze pobierają wymaz w miejscu jej pobytu. Po pobraniu wymazu odpowiednio zabezpieczona, opisana i oznaczona próbka przewożona jest przez żołnierzy do laboratorium, w którym zostaje poddana badaniom (COVID-19: Polska wysyła wojskowych medyków do Włoch, 2020-03-30).