Na początku kwietnia rzecznik prasowy 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej mjr Arkadiusz Rubajczyk poinformował, że na wniosek Ministerstwa Zdrowia, żołnierze 91. batalionu lekkiej piechoty ze Zgierza zapakowali i przetransportowali 30 ton środków ochrony osobistej i płynu do dezynfekcji z Lotniska Cargo Warszawa-Okęcie do Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli.

W ciągu pięciu dni 150 żołnierzy WOT przygotowało łącznie około 22 tysięcy paczek ze środkami ochrony osobistej i płynu do dezynfekcji, które trafiły do szpitali oraz aptek w całej Polsce / Zdjęcie: WOT

W ciągu pięciu dni 150 żołnierzy WOT przygotowało łącznie około 22 tysięcy paczek ze środkami ochrony osobistej i płynu do dezynfekcji, które trafiły do szpitali oraz aptek w całej Polsce / Zdjęcie: WOT

 

Następnie, znaczna część zapasów została przewieziona samochodami ciężarowymi wysokiej mobilności Jelcz 442.32 do Głównego Magazynu Poczty Polskiej w Łodzi. Pomiędzy 30 marca a 3 kwietnia, 150 żołnierzy WOT porcjowało i pakowało je do wysyłki, skąd trafiły do szpitali oraz aptek w całej Polsce. W ciągu pięciu dni przygotowano łącznie około 22 tysięcy paczek.

Zadaniem Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych jest utrzymanie stałej rezerwy i dystrybucja aparatury, środków dezynfekcyjnych, szkła i innych środków medycznych, laboratoryjnych, materiałów oświatowo-zdrowotnych przeznaczonych dla podmiotów leczniczych w razie zagrożenia epidemicznego lub dla zapewnienia właściwego stanu sanitarnego kraju. Ponadto, pełni ona funkcję Centralnego Dystrybutora Szczepionek zakupionych preparatów szczepionkowych przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w zakresie dotyczącym przechowywania, zabezpieczenia, rotacji i dystrybucji, z zachowaniem zasad Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Trzecim zadaniem jest odbiór, przechowywanie i dystrybucja należących do rezerw strategicznych produktów leczniczych, wyrobów medycznych w celu zapobiegania i zwalczania sytuacji nadzwyczajnych, w tym także dotyczących chorób zakaźnych oraz zawierania stosownych umów. Do tego zadania należał odbiór i dystrybucja 30 ton środków ochrony osobistej i płynu do dezynfekcji, zamówionych za granicą, w związku z pandemią choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Wojska Obrony Terytorialnej od 16 marca prowadzą pierwszą ogólnopolską operację przeciwkryzysową o kryptonimie Odporna Wiosna (ang. Resilient Spring). Jej celem jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmacnianie odporności na kryzys społeczności lokalnych. Działania prowadzone są w trzech obszarach. Pierwszym jest wsparcie Polskiej Policji w kontroli osób przebywających w kwarantannie oraz w typowych działaniach patrolowych. Drugim obszarem jest wsparcie opieki zdrowotnej i służb sanitarnych w pobieraniu wymazów (COVID-19: Medycy WOT wspierają służbę zdrowia, 2020-03-31).

Trzecim obszarem jest wsparcie osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych i przebywających w kwarantannie. To zadanie wykonywane jest w ścisłej współpracy z różnego szczebla ośrodkami pomocy społecznej oraz organizacjami pomocowymi (COVID-19: WOT realizuje misję Odporna Wiosna, 2020-03-21).