20 kwietnia od północy, zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, w każdym województwie rozpoczęły funkcjonowanie Zespoły Interwencji Kryzysowych (ZIK), utworzone na bazie brygad obrony terytorialnej i sił kierowanych do ich wsparcia z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ) i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (IW SZ). 

18 kwietnia ok. godz. 2:00 zakończyła się kilkugodzinna ewakuacja zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Działania prowadzili żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 2. Wojskowego Szpitala Polowego z Wrocławia, 6. batalionu chemicznego Sił Powietrznych z Psarskich, podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia, a także jednostek lokalnej Policji i Państwowej Straży Pożarnej / Zdjęcie: WOT

18 kwietnia ok. godz. 2:00 zakończyła się kilkugodzinna ewakuacja zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu. Działania prowadzili żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 2. Wojskowego Szpitala Polowego z Wrocławia, 6. batalionu chemicznego Sił Powietrznych z Psarskich, podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia, a także jednostek lokalnej Policji i Państwowej Straży Pożarnej / Zdjęcie: WOT

Zespoły są utrzymywane w 6-godzinnej gotowości do wsparcia ewakuacji i przywracania zdolności funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej (DPS). Zespoły będą kierowane do działania przez Dowództwo WOT na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) lub odpowiedniego wojewody. Ich funkcjonowanie jest ściśle powiązanie z funkcjonującymi w WOT od dwóch lat Zespołami Oceny Wsparcia (ZOW), których to celem w tym przypadku jest ocena sytuacji i ewentualne przygotowanie gruntu pod działanie Zespołów na miejscu.

Do głównych zadań Zespoły Interwencji Kryzysowych należy pobieranie wymazów od mieszkańców, pracowników oraz personelu DPS oraz ich przekazywanie do laboratoriów, przeprowadzenie segregacji (triażu) tych osób w celu przygotowania ewakuacji do placówek medycznych (oraz samej ewakuacja) oraz szkolenia w zakresie wdrożenia czynności mających na celu wyeliminowanie transmisji koronawirusa SARS-CoV-2, dekontaminacja pomieszczeń, sprzętu oraz pojazdów użytych do ewakuacji oraz odtworzenie pierwotnej zdolności DPS do funkcjonowania.

Podopiecznymi Domów Pomocy Społecznej są w większości osoby w podeszłym wieku, najczęściej przewlekle chore oraz niepełnosprawne. Jak wskazują doświadczania ostatnich dni, placówki te stają się często szczególnie narażone na epidemię choroby zakaźnej COVID-19, gdyż dochodzi tam do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby, a w skrajnych przypadkach do śmierci osób, które najczęściej są w grupie podwyższonego ryzyka.

Do tej pory już w co najmniej kilkunastu DPS-ach na terenie całego kraju pojawiły się przypadki obecności koronawirusa SARS-CoV-2 wśród pacjentów lub personelu. Skutkiem uruchomienia tego mechanizmu będzie ograniczenia ryzyka zagrożenia życia dla pensjonariuszy i personelu DPS, a także przywracanie pierwotnej zdolności do ich funkcjonowania po rozwiązaniu sytuacji kryzysowej.

Brygady Obrony Terytorialnej w całej Polsce nawiązały kontakt ze wszystkimi Domami Pomocy Społecznej. Do tej pory bezpośrednie wsparcie zostało udzielone kilkudziesięciu placówkom. Pomoc DPS realizowana jest również przez jednostki podległe Dowódcy Generalnemu RSZ i Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Udzielane wsparcie obejmuje min. dostawy żywności i środków ochrony osobistej, kontrolę sanitarną, ewakuację medyczną personelu i pensjonariuszy, wsparcie logistyczne, pobieranie wymazów czy też przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych. W ostatnim czasie jednostki WOT i przydzielone siły z innych RSZ brały udział w ewakuacji i przywracaniu funkcji pierwotnych w trzech DPS-ach, w Koszęcinie (woj. śląskie), Drzewnicy (woj. łódzkie) oraz Kaliszu (woj. wielkopolskie).

WOT realizują wsparcie służb mundurowych i medycznych w całym kraju, w odpowiedzi na pandemię COVID-19, w ramach rozpoczętej 18 marca operacji przeciwkryzysowej Odporna Wiosna (ang. Resilient Spring) (COVID-19: WOT kontynuuje wsparcie, 2020-04-08).