8 października rzecznik prasowy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. dypl. Stanisława Jerzego Sędziaka, ps. Warta (14. ZBOT) Marcin Górka poinformował, że żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) wzięli udział w największym w tym roku ćwiczeniu 8. Flotylli Obrony Wybrzeża (8. FOW) pk. Wargacz-20 (Cztery przysięgi żołnierzy WOT, 2020-09-05).

W ćwiczeniu pk. Wargacz-20 organizowanym przez 8. Flotyllę Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia uczestniczył pododdział żołnierzy 141. batalionu lekkiej piechoty z Choszczna, wchodzący w skład 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. dypl. Stanisława Jerzego Sędziaka, ps. Warta

W ćwiczeniu pk. Wargacz-20 organizowanym przez 8. Flotyllę Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia uczestniczył pododdział żołnierzy 141. batalionu lekkiej piechoty z Choszczna, wchodzący w skład 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. dypl. Stanisława Jerzego Sędziaka, ps. Warta

Zgodnie z przekazaną redakcji Magazynu MILMAG informacją, pododdział 14. ZBOT przeszedł wraz ze średnimi samochodami ciężarowymi wysokiej mobilności Jelcz 442.32 na pokładzie okrętu transportowo-minowego ORP Kraków (823), typu Lublin z Portu Wojennego w Szczecinie do Portu Wojennego w Świnoujściu (WOT wznawiają szkolenia w zachodniopomorskim, 2020-06-08).

Scenariusz przewidywał, że żołnierze 14. ZBOT, którzy mają wykonać zadanie w Świnoujściu, przemieszczają się drogą morską, gdyż uszkodzona została droga lądowa. Dlatego 8 października, w czwartek rano na pokład okrętu transportowo-minowego ORP Kraków na nabrzeżu czeskim w szczecińskim porcie załadowany został pododdział żołnierzy 141. batalionu lekkiej piechoty z Choszczna. Po sprawnym załadunku o godz. 10.00 okręt wyszedł z portu i po kilku godzinach wraz z żołnierzami na pokładzie wszedł do portu w Świnoujściu. Po zejściu z okrętu żołnierze powrócili do swojego batalionu w Choszcznie.

Jednym z realizowanych scenariuszy było przemieszczenie drogą morską pododdziału WOT wraz ze średnimi samochodami ciężarowymi wysokiej mobilności Jelcz 442.32 na pokładzie okrętu transportowo-minowego typu Lublin / Zdjęcia: WOT

Jednym z realizowanych scenariuszy było przemieszczenie drogą morską pododdziału WOT wraz ze średnimi samochodami ciężarowymi wysokiej mobilności Jelcz 442.32 na pokładzie okrętu transportowo-minowego typu Lublin / Zdjęcia: WOT

Udział 14. ZBOT w ćwiczeniu Marynarki Wojennej pk. Wargacz-20 został uzgodniony jeszcze  w ubiegłym roku podczas ćwiczenia planistycznego. Pełniący obowiązki dowódcy 14. ZBOT ppłk Mirosław Radwan poinformował, że możliwość ćwiczenia w środowisku wodnym jest dla nas bardzo ważna, bo wody śródlądowe i morskie to naturalne środowisko działania naszej brygady w naszym stałym rejonie odpowiedzialności. Województwo zachodniopomorskie to aż 1,2 tys. km kwadratowych wód śródlądowych i linia brzegowa.

Ppłk Mirosław Radwan dodał, że to, co robimy dzisiaj nazywamy marszem drogą morską do miejsca wykonania zadania. Ćwiczymy umiejętność załadunku na transport morski, przejście drogą morską na pokładzie okrętu i umiejętność zachowania się na tego typu jednostce. To pierwsze nasze ćwiczenia z 8 Flotyllą Obrony Wybrzeża i na pewno nie ostatnie

Jak stwierdził kmdr ppor Grzegorz Lewandowski, podczas naszych ćwiczeń najczęściej współpracujemy z 12. Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną, teraz po raz pierwszy mamy możliwość współpracy z 14. Zachodniopomorską Brygadą Obrony Terytorialnej. Bardzo się cieszymy, że tak młoda formacja nawiązała z nami współpracę i jest możliwość przećwiczenia elementu transportu. To na pewno tylko początek, bo jestem przekonany, że będziemy współpracować w przyszłości.

Ćwiczenie pk. Wargacz-20 to największe w tym roku przedsięwzięcie szkoleniowe prowadzone przez 8. Flotyllę Obrony Wybrzeża im. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego ze Świnoujścia, zaplanowane od 1 do 9 października. To swoisty egzamin dla sił 8 FOW i sprawdzenie ich współdziałania oraz podsumowanie roku szkoleniowego Flotylli.

Oficer prasowy 8. FOW kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski poinformował, że zaangażowane są wszystkie jednostki Flotylli, od dywizjonu okrętów po jednostki brzegowe. Okręty transportowo-minowe wykonują transport drogą morską, stawianie min, okręty wojny minowej stawianie zapór minowych, identyfikację oraz poszukiwanie min, a także obronę przed bronią masowego rażenia, strzelania artyleryjskie, do celów nawodnych i powietrznych.

14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej została sformowana 27 września 2019. Dziś liczy ponad 400 żołnierzy – ochotników i żołnierzy zawodowych. Ćwiczenie z 8. Flotyllą Obrony Wybrzeża to kolejny element przygotowywania do działań w jej tzw. stałym rejonie odpowiedzialności, jakim jest województwo zachodniopomorskie. Żołnierze 14. ZBOT szkolili się już m.in. z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (WOPR), aby móc wspierać ratowników w ich akcjach na wodzie, a także z Państwową Strażą Pożarną czy Polską Policją (Wspólne patrole WOT i WOPR , 2020-07-08).