29 czerwca rzecznik prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) płk Marek Pietrzak poinformował, że żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej (1. PBOT) po raz pierwszy wykonali strzelanie z 60-mm lekkiego moździerza piechoty LMP-2017. Zadanie zostało zrealizowane przez żołnierzy 11. batalionu lekkiej piechoty z Białegostoku w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Nowa Dęba w woj. podkarpackim.

Atutami 60-mm lekkiego moździerza piechoty LMP-2017 są mała masa (ok. 7,5 kg w porównaniu do ważącego ok. 19 kg moździerza LM-60) oraz niewielkie rozmiary.  Przekłada się to na jego dużą mobilność. Poza amunicją bojową moździerz LMP-2017 miota też amunicję oświetlającą, która może służyć do wsparcia działań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz akcji poszukiwawczych

Atutami 60-mm lekkiego moździerza piechoty LMP-2017 są mała masa (ok. 7,5 kg w porównaniu do ważącego ok. 19 kg moździerza LM-60) oraz niewielkie rozmiary. Przekłada się to na jego dużą mobilność. Poza amunicją bojową moździerz LMP-2017 miota też amunicję oświetlającą, która może służyć do wsparcia działań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz akcji poszukiwawczych

 

Wcześniej, 10 czerwca nowe uzbrojenie Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), jako pierwsi, przetestowali żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej (3. PBOT). WOT jest gestorem moździerzy LMP-2017, opracowane przez grupa konstruktorów z Zakładów Mechanicznych Tarnów (ZMT) pod kierownictwem Adama Henczela i Macieja Borucha (Pierwsze LMP-2017 w akcji!, 2020-06-11).

Jak podkreśla, DWOT, obsługujący moździerze żołnierze  cenią sobie to, że są one przyjazne dla użytkownika. Celowniczy chwalą zastosowanie prostych i niezawodnych cieczowych lub elektronicznych przyrządów celowniczych / Zdjęcia: Wojska Obrony Terytorialnej

Jak podkreśla, DWOT, obsługujący moździerze żołnierze cenią sobie to, że są one przyjazne dla użytkownika. Celowniczy chwalą zastosowanie prostych i niezawodnych cieczowych lub elektronicznych przyrządów celowniczych / Zdjęcia: Wojska Obrony Terytorialnej

Czteroletnią umowę o wartości 31,7 mln zł na dostawę 780 lekkich moździerzy piechoty wraz z wyposażeniem dodatkowym podpisano 12 grudnia 2018. Elementem umowy jest również szkolenie instruktorów i rusznikarzy, a także pakiet szkoleniowy (e-learing) i logistyczny. Pierwsza partia 150 modułowych moździerzy trafiła do sił zbrojnych 29 listopada 2019. Zgodnie z zapisami kontraktu dalsze 204 LMP-2017 trafią do Wojska Polskiego w bieżącym roku. W 2021 WOT odbierze 294 moździerze. Umowa zostanie zakończona w 2021 roku przekazaniem ostatniej partii 132 konstrukcji (LMP-2017 już w wojsku, 2019-12-02; Tarnowskie moździerze dla WOT i WL, 2018-12-12).

Analiza
60-mm lekkie moździerze piechoty ZMT LMP-2017 będą stanowiły uzbrojenie sekcji moździerzy w plutonie wsparcia kompanii lekkiej piechoty w batalionach Obrony Terytorialnej. Stopniowo będą wypierały z użycia w Siłach Zbrojnych dotychczas wykorzystywane modele LM-60C (64 w służbie) i LM-60D (530 dostarczone).

Konstrukcje na razie będą dostarczane z celownikami cieczowymi, choć WOT zamierza także testować celownik elektroniczny. Początkowo tarnowska konstrukcja będzie dostarczana z lufami kalibru 60 mm, aż do zużycia zapasów amunicji Pluton-1 kalibru 59,4 mm.

Modułowa konstrukcja moździerza pozwala ją zastąpić lufą innego kalibru, na przykład zgodnego z popularnym moździerzem Brandta, czyli 60,76 mm. Zanim to jednak nastąpi, krajowi dostawcy amunicji muszą opracować nowe rodzaje nabojów moździerzowych.