31 lipca w Komendzie Wojewódzkiej Policji (KWP) w Olsztynie, komendant nadinsp. Tomasz Klimek, Komendant Miejski Policji insp. Piotr Zabuski oraz dowódca 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga, ps. Szczerbiec (4. W-MBOT), płk Mirosław Bryś podpisali długo procedowane porozumienie formalizujące ich współpracę (Nowy zastępca dowódcy WOT, 2020-07-25).

Żołnierze 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej nieustannie zobowiązują się pomagać w ratowaniu życia, zdrowia i mienia. Porozumienie z Policją Warmińsko-Mazurską zwiększy skuteczność i rozszerzy współpracę pomiędzy formacjami / Zdjęcie: WOT

Żołnierze 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej nieustannie zobowiązują się pomagać w ratowaniu życia, zdrowia i mienia. Porozumienie z Policją Warmińsko-Mazurską zwiększy skuteczność i rozszerzy współpracę pomiędzy formacjami / Zdjęcie: WOT

Jest ono deklaracją podejmowania wspólnych działań m.in. w zakresie zarządzania kryzysowego, ratowania życia ludzkiego i poszukiwania osób zaginionych oraz działalności szkoleniowej. Ostatnie miesiące współpracy opierały się na silnym wsparciu funkcjonariuszy na przejściach granicznych, działaniach w związku z zapobieganiem i opóźnianiem rozprzestrzeniania się pandemii choroby zakaźnej COVID-19 tj. wspólne patrole, pomoc w kontrolowaniu przestrzegania kwarantanny (Odporna Wiosna: Podsumowanie działań WOT i Policji, 2020-07-16).

Podpisany dokument przekłada się na praktyczne działania i usprawnia podejmowanie wspólnych akcji Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) i Policji Warmińsko-Mazurskiej na szczeblu lokalnym. Obie formacje mają swoje zadania i swoje role, ale pośród nich jest potężne pole do współpracy w obszarze działań ratowniczo-poszukiwawczych czy przeciwkryzysowych. Postanowiono więc zebrać wspólne siły zarówno i przygotować się do wspólnych działań prowadzonych w razie zaistnienia sytuacji kryzysowych czy klęsk żywiołowych.

Dzięki porozumieniu możliwa będzie wymiana informacji i doświadczeń podczas wspólnych szkoleń jak i wsparcie logistyczne pomiędzy instytucjami, dające możliwość np. korzystania z obiektów do zakwaterowania personelu oraz strzelnic. Dzięki podpisanemu porozumieniu możliwe będzie szkolenie policjantów w obiektach wojskowych oraz żołnierzy w obiektach policyjnych (Strzelnice kontenerowe dla WOT, 2018-01-11).

Za dotychczasową dobrą współpracę między policjantami a żołnierzami WOT podziękował insp. Piotr Zabuski. Podpisane porozumienie ułatwi współpracę jednostek wojskowych i policyjnych oraz pozwoli na jeszcze szybsze i skuteczniejsze ratowanie zdrowia i życia ludzi czy poszukiwanie osób zaginionych (Wspólne patrole WOT i WOPR , 2020-07-08).