20 czerwca por. Łukasz Wilczewski, oficer prasowy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej (1. PBOT) poinformował, że prawie 30 osób wzięło udział w kwalifikacjach do zawodowej służby wojskowej (ZSW) w Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT) na nowych zasadach pierwszeństwa powołania. Przyjęcie do służby kandydatów może nastąpić jeszcze w bieżącym roku.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w Wojskach Obrony Terytorialnej odbyły się 18 czerwca w koszarach 1. PBOT w Białymstoku oraz w Suwałkach

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w Wojskach Obrony Terytorialnej odbyły się 18 czerwca w koszarach 1. PBOT w Białymstoku oraz w Suwałkach

Kwalifikacje odbyły się 18 czerwca w koszarach 1. PBOT w Białymstoku oraz w Suwałkach. W pierwszej kolejności kandydaci przeszli test sprawności fizycznej. Ci, którym udało się go zaliczyć, przystąpili do rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci z najlepszymi wynikami oraz predyspozycjami przejdą do kolejnych etapów kwalifikacji.

W pierwszej kolejności kandydaci na żołnierzy zawodowych w WOT przeszli test sprawności fizycznej. Ci, którym udało się go zaliczyć, przystąpili do rozmowy kwalifikacyjnej / Zdjęcia: WOT

W pierwszej kolejności kandydaci na żołnierzy zawodowych w WOT przeszli test sprawności fizycznej. Ci, którym udało się go zaliczyć, przystąpili do rozmowy kwalifikacyjnej / Zdjęcia: WOT

Wśród osób ubiegających się o przyjęcie do zawodowej służby w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej byli także żołnierze OT. Zgodnie z zapisami ustawy O powszechnym obowiązku obrony (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1541) żołnierze OT, którzy pełnili Terytorialną Służbę Wojskową (TSW) przez okres co najmniej trzech lat, mogą zostać powołani do służby zawodowej na zasadach pierwszeństwa przed innymi osobami. Dodatkowy bonus ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dwóch kandydatów ma zbliżone kwalifikacje, doświadczenie itd.

Kolejne kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 1. PBOT zaplanowane są na 16 lipca br. Nabór do służby w WOT został wznowiony 14 czerwca, po zakończeniu operacji przeciwkryzysowej Odporna Wiosna, będącej odpowiedzą na pandemię choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 (WOT wznawiają nabór i szkolenia, 2020-06-15; WOT podsumowują operację Odporna Wiosna, 2020-06-03).