Rzecznik prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) płk Marek Pietrzak poinformował, że 24 czerwca w siedzibie DWOT w Zegrzu podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskami Obrony Terytorialnej (WOT), a Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (LPR) (Zmiany w kwalifikacji do służby zawodowej w WOT, 2020-06-21).

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jest użytkownikiem 27 śmigłowców Airbus Helicopters H135, oznaczonych wcześniej jako EC135, w tym 23 w wersji P2+ i 4 w wersji P3, a także jednego symulatora lotów, dostarczonych w latach 2009-2010 (P2+) i 2015 (P3). Zastąpiły one w linii przestarzałe Mi-2 plus / Zdjęcie: Wojska Obrony Terytorialnej

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jest użytkownikiem 27 śmigłowców Airbus Helicopters H135, oznaczonych wcześniej jako EC135, w tym 23 w wersji P2+ i 4 w wersji P3, a także jednego symulatora lotów, dostarczonych w latach 2009-2010 (P2+) i 2015 (P3). Zastąpiły one w linii przestarzałe Mi-2 plus / Zdjęcie: Wojska Obrony Terytorialnej

Umowę w imieniu WOT sygnował dowódca gen. dyw. Wiesław Kukuła, a ze strony LPR dyrektor prof. dr hab. Robert Gałązkowski. Przy podpisaniu porozumienia obecni byli również Jan Paluch, zastępca dyrektora LPR ds. operacyjno-szkoleniowych oraz płk Robert Bąkowicz, szef Oddziału Współpracy Cywilno-Wojskowej w Dowództwie WOT (Learjet 75 Liberty dla LPR, 2019-12-17).

Jak podkreślił Wiesław Kukuła, zasadniczym celem porozumienia jest sformalizowanie procesów, których efektem będzie skuteczniejsze wspieranie społeczności przez obie instytucje. Dodał, że WOT coraz szerzej zaangażowane w działania przeciwkryzysowe rozwijają kompetencje zapewniające efektywne użycie LPR na terenie całego kraju. Wskazał, że podobne kompetencje posiadają już strażacy Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i druhowie wybranych Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP).

Efektem podpisanej umowy będzie również poprawa  bezpieczeństwa żołnierzy realizujących coraz bardziej zaawansowane szkoleniowe poprzez szybsze udzielenie pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Porozumienie zakłada, że żołnierze WOT w toku akcji ratowniczych podejmowanych w czasie wykonywania czynności służbowych będą mogli wezwać śmigłowiec Zespołu Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) w przypadku konieczności udzielenia pomocy żołnierzowi, znajdującemu się w stanie nagłego zagrożenia dla życia lub zdrowia.

Porozumienie zakłada również organizowanie wspólnych szkoleń mających na celu weryfikację i doskonalenie procedur współdziałania oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa realizowanych zadań. Żołnierze WOT zobowiązani będą do odpowiedniego przygotowania i zabezpieczenia miejsca lądowania i startu śmigłowca HEMS oraz udzielenia pomocy zespołowi ratunkowemu w zakresie przemieszczenia personelu medycznego i poszkodowanego żołnierza. Strony porozumienia deklarują współpracę kadry instruktorskiej podczas organizowania szkoleń i analizowania ich efektów, wymianę materiałów dydaktycznych i szkoleniowych oraz doświadczeń w zakresie ratownictwa.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe będzie mogło korzystać z potencjału WOT w zakresie infrastruktury, w tym bazy noclegowej szczególnie w przypadku organizowania ćwiczeń i szkoleń terenowych.