14 czerwca rzecznik prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) płk Marek Pietrzak poinformował o przywróceniu szkolenia nowych ochotników w celu kontynuacji planu rozwoju formacji, a także odnowieniu nawyków bojowych przez dotychczasowych żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) oraz planach rozszerzenia kompetencji przeciwkryzysowych. Będą to trzy główne obszary działalności szkoleniowej Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) w trzecim kwartale bieżącego roku.
 Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej pełni służbę 24 tys. żołnierzy TSW, przy czym gdyby nie wstrzymanie zaciągu spowodowane pandemią liczba żołnierzy mogłaby być o 3 tys. większa. Dla nowych ochotników do służby jeszcze w tym roku zaplanowano 62 szkolenia podstawowe oraz 55 szkoleń wyrównawczych

Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej pełni służbę 24 tys. żołnierzy TSW, przy czym gdyby nie wstrzymanie zaciągu spowodowane pandemią liczba żołnierzy mogłaby być o 3 tys. większa. Dla nowych ochotników do służby jeszcze w tym roku zaplanowano 62 szkolenia podstawowe oraz 55 szkoleń wyrównawczych

Jednym z głównych determinantów działalności szkoleniowej WOT będzie zapewnienie bezpieczeństwa poprzez wzmożony reżim sanitarny ukierunkowany na ograniczanie ryzyka zachorowań na COVID-19. Wraz ze zmianą modelu kontroli pandemii, żołnierze WOT przywracają szkolenia, które będą realizowane równolegle z działaniami przeciwkryzysowymi (WOT wznawiają szkolenia w zachodniopomorskim, 2020-06-08).

Wykorzystując doświadczenia z dotychczas prowadzonej operacji pod kryptonimem Odporna Wiosna, której celem było zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, w Dowództwie WOT zmodyfikowano program szkolenia, który umożliwi rozszerzenie kompetencji żołnierzy WOT o działania przeciwkryzysowe przy jednoczesnym podtrzymaniu zdolności bojowych.  Wszystko po to, by w oparciu o pozyskane z operacji wnioski rozwijać umiejętności i kwalifikacje żołnierze, a tym samym lepiej przygotować ich na ewentualną kolejną falę epidemii oraz inne zdarzenia o charakterze kryzysowym (WOT podsumowują operację Odporna Wiosna, 2020-06-03).

Jednym z głównych determinantów działalności szkoleniowej WOT będzie zapewnienie bezpieczeństwa poprzez wzmożony reżim sanitarny ukierunkowany na ograniczanie ryzyka zachorowań na COVID-19 / Zdjęcia: WOT

Jednym z głównych determinantów działalności szkoleniowej WOT będzie zapewnienie bezpieczeństwa poprzez wzmożony reżim sanitarny ukierunkowany na ograniczanie ryzyka zachorowań na COVID-19 / Zdjęcia: WOT

Zgodnie z tym dokumentem, w czerwcu, we współpracy ze Państwową Strażą Pożarną (PSP), Strażą Graniczną (SG), Polską Policją oraz innymi Rodzajami Sił Zbrojnych odbywa się przygotowanie instruktorów szkoleń przeciwkryzysowych. Od lipca do września obligatoryjnie wracają szkolenia rotacyjne, które będę organizowane w trzech blokach tematycznych. Pierwszym blokiem będą zajęcia podtrzymujące zdolności bojowe. Drugi blok szkoleniowy będzie dotyczył tematyki wsparcia samorządów terytorialnych, opieki medycznej i inspekcji sanitarnych w walce z pandemią. Tematyką trzeciego bloku będzie wsparcie wojska w sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnym, typowych do stałego rejonu odpowiedzialności pododdziału. Szkolenie będzie prowadzone w formie zajęć teoretycznych i praktycznych uzupełnionych e-learningiem.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa realizacji szkoleń są zbieżne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), Wojskowych Ośrodków Medycyny Prewencyjnej (WOMP) oraz Ministerstwa Zdrowia. Każdorazowe stawiennictwo ochotników na szkolenie będzie poprzedzone wywiadem na temat stanu ich zdrowia oraz dotychczasowej aktywności. Wszyscy żołnierze zostaną wyposażeni w środki ochrony osobistej. Dowódcy żołnierzy będą zobligowani do udzielania instruktażu w zakresie profilaktyki zakażeń.

Szkolenia będą prowadzone w grupach liczących maksymalnie 10-12 żołnierzy, a na cały okres szkolenia do grupy szkoleniowej będą przydzieleni ci sami instruktorzy. Grupy szkoleniowe będą separowane od siebie, dotyczy to zajęć jak również zakwaterowania, żywienia oraz transportu. Pomiar temperatury żołnierzy będzie dokonywany każdorazowo przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu szkolenia. Ponadto wstrzymana zostanie możliwość korzystania z urlopów i przepustek w czasie szkoleń.

Ostatecznie to jednak na dowódcach będzie spoczywała odpowiedzialność za bezpieczeństwo żołnierzy. Muszą oni na bieżąco monitorować sytuację epidemiologiczną w stałym rejonie odpowiedzialności, a w przypadku dużego ryzyka zakażeń mogą wstrzymać zaplanowane szkolenie lub powołanie żołnierzy z rejonów o dużym ryzyku zakażeń.

Ponadto, od lipca rekrutacja do WOT ma być prostsza, niż dotychczas. Kandydat, który zgłosi się do Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) zostanie skierowany do zapoznania się z jednostką wojskową, a następnie na badania psychologiczne. Nie będzie już musiał przechodzić przez cały cykl badań Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej (RWKL). O przydatności do służby w WOT świadczył będzie wpis uzyskany podczas kwalifikacji wojskowej.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną termin wizyty w WKU należy ustalać telefonicznie. Rekomendowanym sposobem składania wniosku o powołanie do służby jest skorzystanie z ePUAP. Warunkiem wstąpienia do formacji jest między innymi polskie obywatelstwo, pełnoletniość i niekaralność, a także dobry stan zdrowia.