6 czerwca 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej (14. ZBOT) wznowiła szkolenia rotacyjne żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW). Do jednostki wcielono też kilkudziesięciu nowych żołnierzy. Treningi zostały zawieszone na początku marca w związku z wybuchem pandemii choroby zakaźnej COVID-19 w Polsce i zaangażowaniem jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) w operację przeciwkryzysową pk. Odporna Wiosna (WOT podsumowują operację Odporna Wiosna, 2020-06-03).
 Ponad 60 żołnierzy jednostki stawiło się w koszarach Szczecin-Podjuchy, gdzie wznowiono szkolenia rotacyjne żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej , zawieszone w marcu w związku z sytuacją epidemiczną w kraju

Ponad 60 żołnierzy jednostki stawiło się w koszarach Szczecin-Podjuchy, gdzie wznowiono szkolenia rotacyjne żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej , zawieszone w marcu w związku z sytuacją epidemiczną w kraju

Od 12 marca, gdy Dowództwo WOT (DWOT) zmieniło model funkcjonowania formacji ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy, każdego dnia około 80% całego stanu 14. ZBOT, liczącej prawie 300 żołnierzy brało udział we wsparciu działań innych służb i lokalnych społeczności. Żołnierze wzięli udział w zamykaniu granic państwowych, prowadzili patrole prewencyjne z Policją i Strażą Graniczną, organizowali transporty z pomocą dla gmin i organizacji pozarządowych, pobierali wymazy od osób skierowanych na kwarantannę, opiekowali się kombatantami i osobami starszymi, nieśli pomoc domom pomocy społecznej, hospicjom, wspomagali pracę służby zdrowia w szpitalach i przychodniach czy dostarczali karmę zwierzętom.

W ostatni weekend, brygada powróciła do modelu szkoleniowego i ponad 60 żołnierzy jednostki stawiło się w koszarach Szczecin-Podjuchy. Odbyło się ich pierwsze, weekendowe szkolenie rotacyjne. Żołnierze wzięli udział m.in. w zajęciach na strzelnicy w Podjuchach, a w Puszczy Bukowej przeprowadzili ćwiczenia z taktyki wojskowej. Kolejne szkolenie rotacyjne dla żołnierzy 141. batalion lekkiej piechoty w Choszcznie odbędzie się w najbliższy weekend.

Podczas wznowionych szkoleń, żołnierzy WOT obowiązują nowe zasady: wchodzącym mierzona jest temperatura, obowiązuje dezynfekowanie rąk, a podczas zajęć zachowywane są odstępy / Zdjęcia: WOT

Podczas wznowionych szkoleń, żołnierzy WOT obowiązują nowe zasady: wchodzącym mierzona jest temperatura, obowiązuje dezynfekowanie rąk, a podczas zajęć zachowywane są odstępy / Zdjęcia: WOT

Po przerwie brygada wznowiła nabór żołnierzy-ochotników. To osoby, które przed wybuchem pandemii zdążyły przejść badania lekarskie i psychologiczne. Teraz dwudziestu trzech nowych żołnierzy TSW zostało wcielonych do jednostki. Otrzymali umundurowanie oraz broń osobistą i rozpoczęli pierwsze po przerwie szesnastodniowe szkolenie podstawowe, obejmujące podstawy posługiwania się bronią, wojskową taktykę czy udzielanie pomocy przedmedycznej. Przez cały czas będą skoszarowani w Podjuchach, a zajęcia będą odbywały się na strzelnicy i szkoleniowym ośrodku przykoszarowym. W piątek, 19 czerwca złożą przysięgę wojskową.

Jak informuje dowódca 14. ZBOT płk Grzegorz Kaliciak, nowe szkolenia obowiązują nowe reguły:  wchodzącym mierzona jest temperatura, obowiązuje dezynfekowanie rąk, a podczas zajęć zachowywane są odstępy. Dodał, że działania pomocowe, rozpoczęte w marcu, będą nadal realizowane, choć w mniejszym stopniu. Brygada będzie teraz rozbudowywana. Zostaną sformowane kolejne bataliony w Wałczu i Trzebiatowie, a jeśli będą chętni, to także w Koszalinie.