Zgodnie z opublikowaną przez Agencję Frontex informacją w 2018 nastąpił wyraźny spadek liczby prób nielegalnego przekroczenia zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Analitycy europejskiej agencji oceniają, że w porównaniu z 2017 do Europy dotarło o 25% mniej nielegalnych migrantów. 

Nielegalni migranci wykorzystują głównie trasy przerzutowe w basenie Morza Śródziemnego. Polska Straż Graniczna uczestniczy w międzynarodowych operacjach mających uszczelnić południowe granice UE / Zdjęcie Paweł Ścibiorek

Nielegalni migranci wykorzystują głównie trasy przerzutowe w basenie Morza Śródziemnego. Polska Straż Graniczna uczestniczy w międzynarodowych operacjach mających uszczelnić południowe granice UE / Zdjęcie Paweł Ścibiorek

Zgodnie z przewidywaniami utrzymane zostały trendy dotyczące głównych tras przerzutowych w basenie Morza Śródziemnego. Na spadek przełożyło się głównie ograniczenie o 80% przerzutu imigrantów do Włoch tzw. trasą centralną (wykryto nieco ponad 23 000 prób nielegalnego przekroczenia granicy). Ocenia się, że liczba uchodźców wyruszających z Libii zmalała o 83% a z Algierii prawie o połowę. Nie zmieniła się natomiast sytuacja w Tunezji i Erytrei. Te dwa kraje stały się przystankiem dla ponad 30% wszystkich emigrantów. 

Coraz większą rolę zaczyna natomiast odgrywać tzw. trasa zachodnia. Z roku na rok wzrasta liczba udaremnionych prób przedostania się do Hiszpanii. W 2018 schwytano 57 000 osób. Zgodnie z oceną Frontexu jest to obecnie najaktywniejszy kanał przerzutowy do Europy. Spowodowało to, że Maroko stało się obecnie głównym krajem tranzytowym. 

Wzrost odnotowano również we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, gdzie liczba wykrytych prób przekroczenia granicy wyniosła 56 000. Związane jest to ze zwiększonym ruchem migrantów próbujących forsować lądowy odcinek granicy pomiędzy Grecją a Turcją. Natomiast, w porównaniu z ubiegłym rokiem, nie zmieniła się znacząco sytuacja we wschodniej części Morza Egejskiego. Z trasy wschodniej korzystają głównie obywatele Afganistanu, Syrii oraz Iraku. 

W 2017 Frontex po raz pierwszy prowadził statystyki dotyczące płci i wieku przechwyconych nielegalnych imigrantów. Z zebranych danych wynika, że 18% z pośród nich stanowiły kobiety. Ocenia się, że około 20% wykrytych migrantów nie miało ukończonych 18 lat.