W 2017 spadła liczba nielegalnych imigrantów zatrzymanych podczas próby przekroczenia granic Unii Europejskiej. Zgodnie ze wstępnymi danymi odnotowano około 204 300 prób nielegalnego przedostania się na teren UE. Jest to 60% spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym a zarazem kontynuacja trendu utrzymującego się od 2 lat.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez agencję Frontex nielegalni imigranci napływają do Europy głównie wykorzystując szlaki przerzutowe w basenie Morza Śródziemnego. /Grafika: Frontex

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez agencję Frontex nielegalni imigranci napływają do Europy głównie wykorzystując szlaki przerzutowe w basenie Morza Śródziemnego. /Grafika: Frontex

Pomimo tendencji spadkowej Frontex wskazuje szereg regionów w Europie (basen Morza Śródziemnego) gdzie problem nielegalnej migracji wręcz się nasila. Służby graniczne w Hiszpanii odnotowały niespotykany dotychczas wzrost liczby nielegalnych imigrantów. Na Półwyspie Iberyjskim liczba zatrzymanych podwoiła się osiągając rekordowy poziom 22 900 zatrzymanych. Prawie 40% migrantów pochodzi z Algierii i Maroka, które ostatnio stało się głównym punktem przerzutowym dla uchodźców pochodzących z terenów Afryki Zachodniej. Frontex wskazuje również na zmianę technik przerzutu na zachodnim szlaku. Coraz częściej do pokonania morza wykorzystywane są duże, stosunkowo dobrze wyposażone jednostki, które umożliwiają jednorazowy przerzut znacznie większej liczby ludzi. Taka tendencja może wskazywać na większy udział zorganizowanych grup przestępczych trudniących się przemytem uchodźców.

Natomiast, zgodnie z danymi pograniczników nastąpił znaczący spadek liczby migrantów wykorzystujących dwa pozostałe główne szlaki przerzutowe w środkowej i wschodniej części Morza Śródziemnego. Niewątpliwie do poprawy sytuacji w tych regionach przyczyniło się porozumienie wypracowane pomiędzy UE a Turcją w marcu 2016. Jego rezultatem jest między innymi gwałtowny spadek nielegalnych prób przekroczenia granicy Włoch odnotowany w połowie 2017. Zgodnie ze zgromadzonymi danymi w całym roku odnotowano 119 000 incydentów, ujmując głównie obywateli Nigerii, Gwinei i Wybrzeża Kości Słoniowej. Na granicy Turcji i UE ilość wykrytych prób nielegalnego przekroczenia utrzymała na poziomie porównywalnym z ubiegłym rokiem. Jednak sumaryczna liczba wykrytych prób nielegalnego wjazdu na teren UE w tamtym regionie wyniosła 41 700, co stanowi jedynie 25% poziomu ubiegłorocznego. Podobnie jak w 2016 najczęściej zatrzymywano obywateli Syrii i Iraku.