1 lipca rzeczniczka prasowa Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej (CS WOT) w Toruniu Sumita Mira Morzyńska poinformowała, że od 22 do 26 czerwca zrealizowano kurs doskonalący instruktorów strzelców wyborowych tej formacji (Podlaskie WOT z LMP-2017, 2020-06-29).

W szkoleniu wzięło udział dziewiętnastu wyselekcjonowanych strzelców wyborowych, którzy pełnią funkcję  instruktorów w brygadach Obrony Terytorialnej. Nabyte podczas szkolenia umiejętności przekażą żołnierzom-ochotnikom w brygadach.

W szkoleniu wzięło udział dziewiętnastu wyselekcjonowanych strzelców wyborowych, którzy pełnią funkcję instruktorów w brygadach Obrony Terytorialnej. Nabyte podczas szkolenia umiejętności przekażą żołnierzom-ochotnikom w brygadach.

 

Był to pierwszy tego typu kurs zorganizowany przez CS WOT. Został opracowany w odpowiedzi na potrzeby instruktorów strzelców wyborowych i miał na celu rozwijanie i doskonalenie ich umiejętności (Zmiany w kwalifikacji do służby zawodowej w WOT, 2020-06-21).

Główny nacisk szkolenia położony był na przećwiczenie prowadzenia ognia precyzyjnego i dynamicznego na różne odległości. Oprócz tego instruktorzy mieli okazję do odświeżenia informacji dotyczących użycia sprzętu wojskowego wykorzystywanego przez strzelców wyborowych, ćwiczyli zakładanie i organizację posterunku obserwacyjnego oraz praktyczne wykonywanie procedury Call for Fire (CFF), czyli wezwania ognia artyleryjskiego planowanego lub z pola walki. Odbyli także szkolenie z samopomocy medycznej w warunkach bojowych.

Strzelcy WOT wykorzystują 7,62-mm  karabiny wyborowe Bor oraz 12,7-mm wielkokalibrowe karabiny Tor dostarczone przez Zakłady Mechaniczne Tarnów oraz fińskie SAKO TRG M10 zasilane nabojem 8,6 mm x 70 (.338 Lapua Magnum) / Zdjęcia: Wojska Obrony Terytorialnej

Strzelcy WOT wykorzystują 7,62-mm karabiny wyborowe Bor oraz 12,7-mm wielkokalibrowe karabiny Tor dostarczone przez Zakłady Mechaniczne Tarnów oraz fińskie SAKO TRG M10 zasilane nabojem 8,6 mm x 70 (.338 Lapua Magnum) / Zdjęcia: Wojska Obrony Terytorialnej

Doskonalenie umiejętności instruktorów jest niezwykle ważne, gdyż muszą oni przekazać wiedzę co szóstemu żołnierzowi Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW). W sekcji lekkiej piechoty tzw. wspaniałej dwunastce są dwa kluczowe dla tej sekcji stanowiska: starszy strzelec wyborowy i strzelec wyborowy, którzy pełnią rolę oczu i uszu sekcji. Prowadzą działania rozpoznawcze, pełnią rolę nawigatorów i odpowiadają za ubezpieczenie zespołu. Prowadzeniem precyzyjnego ognia są w stanie wyeliminować ważne cele przeciwnika. Muszą przy tym opanować sztukę maskowania i kamuflażu. Nabyte podczas szkolenia umiejętności przydadzą się przede wszystkim do ujednolicenia szkoleń prowadzonych w brygadach oraz podwyższą kompetencje szkolących.

Jak poinformował komendant CS WOT płk Krzysztof Leszczyński, ośrodek jest wiodącą jednostką  szkolnictwa wojskowego w WOT, realizującym potrzeby brygad organizując kursy, które są niezbędne w szkoleniu bojowym jednostek. Centrum przygotowuje instruktorów poziomu zaawansowanego do szkolenia żołnierzy zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto po wyszkoleniu instruktorów do poziomu specjalistycznego zapewnia doskonalenie, rozwój dowódców i instruktorów, naukę nowych technik, działań taktycznych i bojowych zgodnie z rozwijającą się sytuacją na świecie oraz zapotrzebowaniem. Centrum dąży do pozyskania najnowszego sprzętu wspomagającego szkolenie żołnierzy. Dba nie tylko o wyszkolenie praktyczne, ale też o dostarczenie niezbędnej wiedzy teoretycznej.

CS WOT zainaugurowało swoją działalność dydaktyczno-szkoleniową 25 maja 2019 pierwszym kursem dla kandydatów na instruktorów w Wojskach Obrony Terytorialnej w ramach Mobilnych Zespołów Szkoleniowych. Instruktorami zostają byli żołnierze Wojsk Specjalnych i weterani Wojska Polskiego. Szkolenie jest prowadzone na trzech poziomach: I (Brązowy), II (Srebrny) i III (Złoty). Idea utworzenia CS WOT pojawiła się po raz pierwszy w koncepcji szkolenia żołnierzy WOT, która powstała w 2016 w Biurze ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej. Samo CS WOT zostało utworzone w lipcu 2018. Pierwszym komendantem został płk Mariusz Miechowicz.

Następnie przygotowano zaawansowany kurs lekkiej piechoty zbliżony do amerykańskiego kursu Rangers. Kurs ten prowadzony jest raz w roku. Celem wypracowania rozwiązań m.in. w tym zakresie, w pierwszej połowie czerwca 2019 do CS WOT przyjechała grupa podoficerów z Gwardii Narodowej USA. Już w lipcu tego samego roku grupa żołnierzy WOT udała się do Wirginii Zachodniej, aby wziąć udział w kursie Ridge Runner 19-02 z elementami działań nieregularnych (WOT na szkoleniu w Wirginii Zachodniej, 2019-07-08).