W połowie października na poligonie w Nowej Dębie odbył się pokaz dynamiczny amunicji krążącej Warmate 1 dla szwedzkiej Gwardii Narodowej (Hemvarnet), zorganizowany przez Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), przy wsparciu Grupy WB.

Pokaz dynamiczny dla przedstawicieliszwedzkiej Gwardii Narodowej (Hemvarnet) przeprowadzili certyfikowani operatorzy amunicji krążącej Warmate 1 z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej pod okiem instruktorów z Grupy WB.

Pokaz dynamiczny dla przedstawicieliszwedzkiej Gwardii Narodowej (Hemvarnet) przeprowadzili certyfikowani operatorzy amunicji krążącej Warmate 1 z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej pod okiem instruktorów z Grupy WB.

Pokazu dokonali żołnierze 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej (2. BOT), pełniący Terytorialną Służbę Wojskową (TSW), którzy niedawno zostali certyfikowani jako operatorzy amunicji krążącej Warmate 1. Pierwszych pięciu żołnierzy WOT zdało egzaminy podczas szkolenia 25-26 kwietnia (Pierwsi operatorzy Warmate w WOT, 2018-04-28).

Reprezentanci szwedzkich Sił Zbrojnych mieli okazję obejrzeć większość funkcji systemu, w tym procedurę startu, namierzania celu i transmisję obrazu z kamery Warmate 1 na ekranie. Pokaz monitorowali także i wspierali obecni na miejscu instruktorzy z Grupy WB, która dostarczyła zestawy dla WOT (MON kupuje Warmate, 2017-11-21; Pierwsze Warmate przekazane do wojska, 2017-12-21).

WOT planuje w przyszłości wspólne szkolenia polskich i szwedzkich instruktorów.

WOT planuje w przyszłości wspólne szkolenia polskich i szwedzkich instruktorów.

Major Carl Johan Sallnas ze szwedzkiej Hemvärnet powiedział po zakończeniu pokazu, że żołnierze Gwardii Narodowej są pod wrażeniem rozmachu szkoleń, infrastruktury szkoleniowej na poligonie, a także metod szkoleniowych polskich odpowiedników. Wysoko ocenił zaangażowanie żołnierzy WOT, ich dowódców i profesjonalizm instruktorów z Grupy WB. Podkreślił, że 2. BOT dysponuje nowoczesnym sprzętem, a tempo i jakość procesu formowania jej są na wysokim poziomie.

Prezentacja dla Hemvärnet miała miejsce krótko po zorganizowanej prze Grupę WB demonstracji systemu rozpoznawczo-uderzeniowego SWARM. /Zdjęcia: Grupa WB

Prezentacja dla Hemvärnet miała miejsce krótko po zorganizowanej prze Grupę WB demonstracji systemu rozpoznawczo-uderzeniowego SWARM. /Zdjęcia: Grupa WB

Według szwedzkiego oficera to bardzo ważne, aby jednostki obrony terytorialnej, miały nowe i dobre wyposażenie, odpowiadające zadaniom, przed którymi je się stawia. Dzięki temu wojska te stają się pełnowartościowymi pododdziałami bojowymi. Co ciekawe, WOT planuje w przyszłości wspólne szkolenia polskich i szwedzkich instruktorów (MSPO 2018: Rodzina Warmate w komplecie, 2018-09-09).

Prezentacja dla Hemvärnet miała miejsce krótko po demonstracji systemu rozpoznawczo-uderzeniowego SWARM dla delegacji klienta zagranicznego, w skład którego wchodzi amunicja krążąca Warmate 1 (Prezentacja SWARM dla klienta zagranicznego, 2018-10-10).