19 lipca w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej opublikowano decyzję Nr 87/MON z 17 lipca 2018 zmieniającą decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej. Oprócz szeregu innych modyfikacji decyzji Nr 384/MON z 29 września 2015 pojawia się tam zapis dotyczący Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Nowy rodzaj Sił Zbrojnych RP zyskuje bowiem uprawnienia gestora dla 60-mm moździerzy i amunicji. Zmiana decyzji wiąże się ze spodziewanymi zamówieniami w 2018 kilkuset konstrukcji tego typu dla WOT.

Opracowany w Zakładach Mechanicznych Tarnów moździerz komandoski LMP-2017. Konstrukcja może być oferowana z lufami kalibru 59,4 mm i 60,7 mm (ten ostatni wymienny kalibrowo z amunicją używaną w NATO) / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Opracowany w Zakładach Mechanicznych Tarnów moździerz komandoski LMP-2017. Konstrukcja może być oferowana z lufami kalibru 59,4 mm i 60,7 mm (ten ostatni wymienny kalibrowo z amunicją używaną w NATO) / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

W ręce żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej mają trafić moździerze komandoskie LMP-2017 lub modułowe MMP-2018 (o donośności 3000 m) opracowane przez Zakłady Mechaniczne Tarnów (ZMT). Premiera obu konstrukcji nastąpi na kieleckim Salonie Przemysłu Obronnego we wrześniu 2018. Moździerze charakteryzują się wymiennymi lufami. Pozwala to wpierw zużyć zapasy polskiej amunicji o średnicy 59,4 mm (kaliber 60 mm), a po ich wyczerpaniu stosować 60,4-mm granaty zgodne kalibrowo z konstrukcjami stosowanymi w państwach NATO (60,7 mm).

W 2017 Zakłady Mechaniczne Tarnów rozpoczęły prace nad nowocześniejszymi odmianami moździerzy LM-60K i LM-60D rozwijanymi w latach 1990. Prace bazowały na LM-61K do amunicji kalibrowo zgodnej z używaną w NATO. W grudniu 2017 w ZMT skompletowano siedem prototypów LMP-2017 (skrót rozwija się jako Lekki Moździerz Piechoty), które dopracowano w 2018 (Pierwszy pokaz LMP-2017, 2017-12-16). Broń jest przygotowywana do wdrożenia do produkcji seryjnej. Opracowano do niej dwa rodzaje celowników.

W 2018 stworzono też projekt modułowego moździerza piechoty z dłuższą lufą i możliwością wykorzystania jako komandoski z małą płytą oporową i lekki z dwójnogiem, celownikiem optycznym i dużą płytą oporową. Zostaną wyposażone w opatentowany mechanizm zabezpieczający przed załadowaniem drugiego naboju lub wrzuceniem granatu do lufy odwrotnie, zapalnikiem w dół. Było to podyktowane wymaganiami potencjalnych klientów eksportowych.

Jednocześnie Zakłady Metalowe Dezamet prowadzą prace nad rozwojem linii amunicji moździerzowej kalibru 60,7 mm, uzupełniającej obecnie produkowane kalibru 60 mm. W Nowej Dębie opracowano partię stu granatów balistycznych, z których przeprowadzano strzelania z LMP-2017.

Analiza
20 lutego 2017 Inspektorat Uzbrojenia rozpoczął negocjacje z Zakładami Mechanicznymi Tarnów w sprawie dostaw 603 moździerzy lekkich LM-60D dla Wojska Polskiego (603 moździerze LM-60D dla WOT, 2017-02-22). Zakładano wówczas, że nastąpi to w ramach 3-letniej umowy. W 2017 w ręce żołnierzy miały trafić 135 LM-60D, w 2018 – 261 moździerze, a w 2019 ostatnia partia 252. Z uwagi jednak na wykorzystywanie w nich amunicji, która nie jest zgodna kalibrowo z granatami rozpowszechnionymi w państwach NATO, negocjacje przerwano.  

25 sierpnia 2017 Inspektorat Uzbrojenia poinformował o rozpoczęciu negocjacji w sprawie trzyletnich dostaw czeskich 60-mm moździerzy lekkich Antos (formalnie komandoskich LRM vz. 99 ANTOS). Nie poinformowano jednak, jaka liczba konstrukcji będzie kupowana. Również i to postępowanie zostało – po interwencji polskiego producenta – unieważnione przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Moździerze Antos wraz z amunicją (w tym granatami termobarycznymi) przyjęto w 2010 do uzbrojenia w Wojskach Specjalnych. Pierwszym użytkownikiem była Jednostka Wojskowa GROM (JWG), następnie Antosy trafiły też do JWK (Komandosów) i JWA (AGAT). Później kupowane przez JWN (Nil) moździerze trafiły na czasowe użytkowanie do 6. Brygady Powietrznodesantowej i 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Do 2018 Siły Zbrojne RP odebrało ponad 200 Antosów (Więcej Antosów dla WP, 2017-07-04).