3 czerwca rzecznik prasowy Szkoły Podoficerskiej SONDA st. sierż. Robert Kowalewski poinformował, że z początkiem miesiąca rozpoczęto szkolenie pierwszych kandydatów na podoficerów Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT).

1 czerwca w Szkole Podoficerskiej SONDA w Toruniu i Zegrzu rozpoczęto  szkolenie pierwszych kandydatów na podoficerów Wojsk Obrony Terytorialnej

1 czerwca w Szkole Podoficerskiej SONDA w Toruniu i Zegrzu rozpoczęto szkolenie pierwszych kandydatów na podoficerów Wojsk Obrony Terytorialnej

Rozpoczęto je testem sprawdzającym nabytą wiedzę podczas szkolenia e-learningowego, który trzeba było zdać, aby móc zakwalifikować się do dalszej części kursu. Biorą w nim udział żołnierze zawodowi z Brygad Obrony Terytorialnej oraz Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu i Centrum Szkolenia WOT w Toruniu (WOT podsumowują operację Odporna Wiosna, 2020-06-03).

Kursy e-learningowe dla kandydatów na stanowiska podoficerów młodszych, podoficerów oraz podoficerów starszych rozpoczęto w marcu. Do chwili obecnej bierze w nich udział 2932 żołnierzy ze wszystkich Brygad OT oraz dwóch centrów szkolenia podległych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT). Po ukończeniu kursów e-learningowych, żołnierze otrzymają certyfikat upoważniający do udziału w kursach stacjonarnych, który będzie ważny przez dwa lata od daty jego ukończenia (COVID-19: WOT wykorzysta celowniki Rubin, 2020-05-21).

Wcześniej kandydaci musieli przejść przez szkolenie e-learningowe, które rozpoczęto w marcu. Forma szkolenia wynikała obostrzeń związanych z epidemią Covid-19 w kraju / Zdjęcia: Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

Wcześniej kandydaci musieli przejść przez szkolenie e-learningowe, które rozpoczęto w marcu. Forma szkolenia wynikała obostrzeń związanych z epidemią Covid-19 w kraju / Zdjęcia: Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

W szkoleniu obowiązuje standard kształcenia kandydatów na podoficerów oraz nowe, ujednolicone i obowiązujące dla wszystkich szkół podoficerskich programy szkolenia. Celem kursu jest przede wszystkim podniesienie umiejętności dowódczych, nauczanie się przywództwa wojskowego i metodyki nauczania, która jest niezbędna w dalszej służbie. W porównaniu z innymi szkołami podoficerskimi w Wojsku Polskim, Szkoła Podoficerska SONDA oferuje elementy taktyki i szkolenia strzeleckiego uwzględniające specyfikę Wojsk Obrony Terytorialnej oraz wykorzystywany przez tą formację sprzęt wojskowy.

W czerwcu bieżącego roku, oprócz obecnego szkolenia, zaplanowano jeszcze jeden kurs na stopień etatowy podoficera oraz dwa kursy na podoficera starszego. Oba kursy mają się także odbyć w grudniu 2020. Kolejnym będzie Bazowy Kurs Podoficerski na stopień etatowy kaprala, który rozpocznie się we wrześniu. Szkoła Podoficerska SONDA, oprócz kursów stacjonarnych w Zegrzu i Toruniu, dla żołnierzy zawodowych nadzoruje szkolenie żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) na kaprala w Brygadach OT, w których na koniec każdego przeprowadzi egzamin.

Szkoła Podoficerska SONDA rozpoczęła formalnie działalność 1 października 2019, wraz z nowym rokiem akademickim. Została zlokalizowana w Toruniu (pierwotnie profil: szkolenie piechoty) i Zegrzu (łączność, informatyka i cyberbezpieczeństwo). Później jednak ujednolicono programy szkoleniowe. SONDA ma wziąć na siebie główny ciężar szkolenia podoficerów WOT, a także wesprzeć szkolenie żołnierzy wojsk operacyjnych (Polskie cyberwojsko, 2018-06-23).

Nazwa szkoły nawiązuje do Szkoły Niższych Dowódców Szarych Szeregów i Armii Krajowej.  Pierwsze kursy, jeszcze przed utworzeniem szkoły, odbyli w kwietniu 2019 żołnierze 2. Lubelskiej Brygady WOT w Lublinie. Wcześniej, przed sformowaniem WOT kursy dowódcze o tej nazwie organizowało Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl.