8 października oficer prasowa 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk. Ludwika Marszałka, ps. Zbroja (16. DBOT) kpt. Renata Mycio poinformowała, że dwa dni wcześniej w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, dowódca 16. DBOT płk Artur Barański oraz Komendant Wojewódzki Policji insp. Dariusz Wesołowski, podpisali porozumienie formalizujące współpracę obu formacji mundurowych.

Porozumienie pomiędzy 16. Dolnośląską Brygadą Obrony Terytorialnej a Policją Dolnośląską podpisali ich dowódcy: płk Artur Barański i insp. Dariusz Wesołowski / Zdjęcie: WOT

Porozumienie pomiędzy 16. Dolnośląską Brygadą Obrony Terytorialnej a Policją Dolnośląską podpisali ich dowódcy: płk Artur Barański i insp. Dariusz Wesołowski / Zdjęcie: WOT

 

W dokumencie zawarto deklarację podejmowania wspólnych działań m.in. w zakresie zarządzania kryzysowego, ratowania życia ludzkiego i poszukiwania osób zaginionych oraz działalności szkoleniowej. Ostatnie miesiące współpracy opierały się na silnym wsparciu funkcjonariuszy na przejściach granicznych, działaniach w związku z zapobieganiem i opóźnianiem rozprzestrzeniania się pandemii choroby zakaźnej COVID-19 tj. wspólne patrole, pomoc w kontrolowaniu przestrzegania kwarantanny (Porozumienie 4. W-MBOT i Policji, 2020-08-04).

Podstawą do zawierania tego typu umów pomiędzy brygadami OT a wojewódzkimi komendami policji jest porozumienie podpisane 5 lutego 2020 przez dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) gen. dyw. Wiesława Kukułę i Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka. Podpisany dokument przekłada się dziś na praktyczne działania i usprawnia oraz  podejmowanie wspólnych akcji wojska i policji na szczeblu lokalnym.

Głównymi założeniami porozumienia zawartego w Komedzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu jest współpraca obejmująca zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego, ratowania życia ludzkiego i poszukiwania osób zaginionych. Aby przygotować się do takich wspólnych działań prowadzonych w razie zaistnienia sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych, czy w ramach akcji poszukiwawczych  planowane są wspólne szkolenia.

Podczas nich będą poruszane tematy  m.in. ze sposobu przekazywaniu informacji niezbędnych do realizacji postanowień porozumienia, korzystaniu z bazy szkoleniowej, materiałów szkoleniowych oraz świadczeniu usług dydaktycznych, współpracy kadry instruktorskiej, dydaktycznej oraz pomocy innych specjalistów. Strony będą sobie udzielać wsparcia logistycznego w zależności od potrzeb, polegającego w szczególności na umożliwieniu korzystania – zgodnie z  zawartymi umowami – z zakwaterowania i strzelnic, sprzętu o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz środków transportu.

Dowódca 16. DBOT płk Artur Barański powiedział, że obie formacje mają swoje zadania, pośród których dostrzegamy potężne pole do współpracy w obszarze działań ratowniczo-poszukiwawczych i przeciwkryzysowych. System bezpieczeństwa państwa, szczególnie w dobie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa wymaga wspólnych działań, aby być skutecznym w niesieniu pomocy. Dzisiejsze porozumienie daje szansę zarówno żołnierzom jak i policjantom, aby poprzez wspólne szkolenia podnosili poziom swojej wiedzy a tym samym  skutecznie nieśli pomoc i zapewniali bezpieczeństwo mieszkańcom województwa dolnośląskiego.

Wcześniej, 31 lipca br. podobna umowa na mocy lutowego porozumienia zawarły 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga, ps. Szczerbiec (4. W-MBOT) i Policja Warmińsko-Mazurska (Porozumienie 4. W-MBOT i Policji, 2020-08-04).