11 września rzeczniczka prasowa Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej (CS WOT), Sumita Mira Morzyńska, poinformowała, że w CS WOT odbyła się druga edycja kursu Combat Lifesaver – Ratownika Pola Walki, przeznaczonego dla żołnierzy brygad OT bez wykształcenia medycznego.

Elementy pierwszej pomocy, badania urazowe, ewakuacja poszkodowanego z pola walki, pozorowanie sytuacji szczególnie trudnych, gdy zagrożone jest życie nie tyko rannego, ale także ratującego - to elementy kursu Combat Lifesaver.

Elementy pierwszej pomocy, badania urazowe, ewakuacja poszkodowanego z pola walki, pozorowanie sytuacji szczególnie trudnych, gdy zagrożone jest życie nie tyko rannego, ale także ratującego – to elementy kursu Combat Lifesaver.

 

Szkolenie odbyło się od 8 do 11 września i objęło początkowo dwudziestu żołnierzy. Po wstępnej weryfikacji ich wiedzy teoretycznej na kursie pozostało piętnastu. Finalnie ich wiedza praktyczna zostanie sprawdzona przez specjalistów z Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi podczas końcowego egzaminu (SONDA: Egzaminy na podoficera WOT).

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) kładą szczególny nacisk na kompetencje medyczne żołnierzy, gdyż docelowo co szósty żołnierz WOT powinien posiadać umiejętności z zakresu udzielania pomocy medycznej. W składzie sekcji lekkiej piechoty tzw. wspaniałej dwunastki, czyli podstawowego elementu bojowego WOT, jest aż dwóch żołnierzy posiadających kompetencje medyczne – ratownik i starszy ratownik, których zadania polegają m.in. na ratowaniu zdrowia i życia członków sekcji podczas działań bojowych, udzielania pierwszej pomocy medycznej podczas działań kryzysowych.

Elementy pierwszej pomocy, badania urazowego czy ewakuacji poszkodowanego z pola walki wpisane są już w program szkolenia podstawowego i realizowane również w dalszych etapach szkolenia żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW).

Dla WOT wyjątkowo cenna jest możliwość wykorzystania umiejętności medycznych posiadanych przez żołnierzy-ochotników, nie tylko w ramach wykonywanych czynności służbowych, ale również w życiu codziennym. Jak pokazał czas pandemii COVID-19, kompetencje takie są niezwykle przydatne w działaniach kryzysowych, wielu żołnierzy WOT zostało zaangażowanych m.in. do pobierania wymazów czy ewakuacji Domów Pomocy Społecznej (DPS) (WOT podsumowują operację Odporna Wiosna).

Była to już druga edycja tego kursu skierowana do żołnierzy z brygad Obrony Terytorialnej bez wykształcenia medycznego. Szkolenie jest certyfikowane przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi. / Zdjęcia: WOT

Była to już druga edycja tego kursu skierowana do żołnierzy z brygad Obrony Terytorialnej bez wykształcenia medycznego. Szkolenie jest certyfikowane przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi. / Zdjęcia: WOT

Biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności, Dowództwo WOT postanowiło zwiększyć liczbę szkoleń podnoszących umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz działań przedmedycznych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Kurs Combat Lifesaver wpisuje się w program kształcenia indywidualnego żołnierzy TSW. Szkolenie ma na celu uzyskanie przez żołnierzy wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności w zakresie ratownictwa taktycznego, kształtowania poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy, czy kształtowania właściwej postawy etycznej w podejmowanych działaniach ratunkowych. Ćwiczenia przygotowują żołnierzy do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w tym w szczególności z udzielania pierwszej pomocy do czasu ewakuacji z pola walki. Celem działania jest minimalizowanie zagrożenia utraty zdrowia i życia oraz podniesienie morale wśród żołnierzy.

Kurs ten jest wyjątkowy, gdyż w trakcie pozorowane są sytuacje szczególnie trudne, dotyczą one ratowania życia w momentach, gdy również ratownik może być narażony na niebezpieczeństwo, a więc musi zachować szczególną czujność w trakcie akcji.