2 października rzecznik prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) płk Marek Pietrzak poinformował, że w niedzielę, 4 października na terenie koszar wojskowych przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie odbędzie się uroczystość wręczenia sztandaru 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga ps. Szczerbiec (4. WMBOT) (Amerykanie w 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie OT, 2020-09-13).

Uroczystość wręczenia sztandaru 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej rozpocznie się w niedzielę, 4 października 2020 o godz. 10.30

Uroczystość wręczenia sztandaru 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej rozpocznie się w niedzielę, 4 października 2020 o godz. 10.30

4. WMBOT to dziewiąta brygada OT, która otrzyma sztandar wojskowy. W najbliższą niedzielę o godzinie 10.30 na Plac Apelowy wprowadzone zostaną pododdziały wojskowe i kompania honorowa. Punktualnie o godzinie 11.00 dowódca 4. WMBOT płk Mirosław Bryś złoży meldunek dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), gen. dyw. Wiesławowi Kukule, o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu.

/ Zdjęcie i film: WOT

Wręczenie sztandaru wojskowego jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii każdej jednostki wojskowej, dzień ten na stałe wpisuje się w jej historię. Sztandar jest znakiem jednostki wojskowej (Porozumienie 4. W-MBOT i Policji).

Fundatorem sztandaru dla 4. WMBOT jest społeczeństwo warmińsko-mazurskie. Rodzice chrzestni sztandaru, dyrektor Centrum Edukacji Mundurowej w Ełku Agnieszka Pasko oraz wnuk patrona brygady Maciej Fróg, przekażą go w ręce gen. dyw. Wiesława Kukuły, który wręczy go dowódcy brygady płk. Mirosławowi Brysiowi.

Z uwagi na obecny stan epidemiczny uroczystość odbędzie się w zaostrzonym reżimie sanitarnym z ograniczoną liczbą gości. Dla tych, którzy nie będą obecni podczas uroczystości, będzie prowadzona transmisja na żywo na kanale YouTube Wojsk Obrony Terytorialnej.