18 maja w siedzibie Ministerstwa Obrony Japonii miała miejsce uroczystość powołania pierwszej w strukturach Powietrznych Sił Samoobrony (Kōkū Jieitai) Eskadry Operacji Kosmicznych. Formacja będzie odpowiadała za monitorowanie i identyfikację zagrożeń dla japońskich satelitów. Niewykluczone, że w dalszej kolejności wykrytym zagrożeniom będzie przeciwdziałała konstelacja bojowych satelitów, o której pierwsze informacje ukazały się w sierpniu 2019 (Bojowy satelita z Japonii?, 2019-08-24).

Po uroczystej inauguracji, minister obrony Japonii Tarō Kōno przekazał dowódcy Eskadry Operacji Kosmicznych sztandar jednostki / Zdjęcie: Ministerstwo Obrony Japonii

Po uroczystej inauguracji, minister obrony Japonii Tarō Kōno przekazał dowódcy Eskadry Operacji Kosmicznych sztandar jednostki / Zdjęcie: Ministerstwo Obrony Japonii

W skład nowej eskadry zostało przydzielonych na początek 20 żołnierzy, ale w 2023, gdy formacja osiągnie wstępną gotowość operacyjną, ma liczyć około 100 żołnierzy. Dowództwo będzie stacjonować w bazie lotniczej Fuchū w Tokio (Japonia zbuduje pociski hipersoniczne, 2020-02-28).

Oprócz zagrożeń militarnych i związanych z bezpieczeństwem narodowym, nowa formacja będzie monitorować również zagrożenie ze strony kosmicznych śmieci, nadzorować wojskową nawigację i łączność satelitarną Powietrznych Sił Samoobrony. Wykorzystują one 16 satelitów telekomunikacyjnych, zwiadu optycznego i radarowego, które służą do gromadzenia informacji, komunikacji i pozycjonowania własnych sił.

Dlatego też formacja będzie ściśle współpracować z Japońską Agencją Eksploracji Aerokosmicznej JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency). Agencja opracowała między innymi technologię ramienia robotycznego dla satelitów, które może zostać wykorzystane do budowy bojowych satelitów. Eskadra Operacji Kosmicznych będzie współpracować także z Dowództwem Kosmicznym Stanów Zjednoczonych (United States Space Command, USSPACECOM), utworzonym 29 sierpnia 2019. Plany współpracy kosmicznej z USA zapowiadał od dłuższego czasu japoński premier Shinzō Abe (Dowództwo Kosmiczne Stanów Zjednoczonych, 2019-08-31).

Eskadra Operacji Kosmicznych będzie odpowiedzialna za nadzorowanie satelitarnego systemu rozpoznania do wykrywania działań państw trzecich, które będą próbować zakłócać japońskie i amerykańskie operacje w kosmosie np. poprzez użycie rakietowych pocisków antysatelitarnych, broni laserowej, zakłócania łączności lub poprzez bojowe satelity (Rosja testuje broń antysatelitarną, 2020-04-16; Indyjska broń antysatelitarna, 2019-03-28).

Na bieżący rok fiskalny, Ministerstwo Obrony Japonii zarezerwowało środki finansowe w wysokości 50,6 mld JPY (1,99 mld zł) na wydatki związane z działaniami i programami dotyczącymi obrony kosmicznej, w tym ustanowienie czegoś, co nazywa się sekcją planowania domen kosmicznych w Departament Systemów Dowodzenia i Kontroli (C4) w Sztabie Połączonym Sił Samoobrony w Tokio.

Analiza
W 1969 Zgromadzenie Narodowe Japonii przyjęło rezolucję ograniczającą wykorzystanie przestrzeni kosmicznej tylko do celów pokojowych. Jednak w 2008 przyjęto ustawę zezwalającą na prowadzenie w kosmosie działań zapewniających poprawę bezpieczeństwa narodowego. Wkrótce rozpoczęto rozmieszczanie satelitów wojskowych, a pierwszym z nich był satelita telekomunikacyjny Kirameki 2, który został umieszczony na orbicie geostacjonarnej w 2017

11 grudnia 2018 został ogłoszony plan polityki kosmicznej do 2034, który kładzie nacisk na integrację nowych domen działań obronnych w przestrzeni kosmicznej, cyberprzestrzeni i spektrum elektromagnetycznym, wraz z tradycyjnymi domenami: lądową, morską i powietrzną w celu stworzenia zintegrowanych sił samoobrony. W 2019 przeznaczone kwotę 26,8 mld JPY (990,28 mln zł) na rozwój zdolności dla trzech nowych domen, w tym systemu radarowego monitorującego przestrzeń kosmiczną, przede wszystkim kosmicznych śmieci, ale także aktywności satelitów takich państw jak Chiny, Korea Północna czy Rosja.