Przejdź do serwisu tematycznego

Optymalizacja działalności Rejonowych Przedstawicielstw Wojskowych

W siedzibie Agencji Uzbrojenia w Warszawie odbyła się uroczystość przekazania obowiązków na stanowiskach Szefów Rejonowych Przedstawicielstw Wojskowych (RPW).

We wtorek, 2 stycznia br. w siedzibie Agencji Uzbrojenia (AU) w Warszawie odbyła się uroczystość przekazania obowiązków na stanowiskach Szefów Rejonowych Przedstawicielstw Wojskowych (RPW).

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Zastępcy Szefa Agencji Uzbrojenia płk. dr. Romualdowi Maksymiukowi przez dowódcę uroczystości, po czym zostały odczytane decyzje Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej, Pana Mariusza Błaszczaka, dotyczące wyznaczeń żołnierzy zawodowych na stanowiska Szefów RPW. W wyniku zaplanowanej reorganizacji liczba przedstawicielstw uległa zmniejszeniu z dwunastu do pięciu.

Chciałbym podziękować zespołowi pracującemu w Agencji Uzbrojenia nad optymalizacją struktur RPW oraz wszystkim osobom zaangażowanym w dotychczasowe funkcjonowanie RPW. Dziękuję także współpracującym w tym zakresie komórkom i jednostkom organizacyjnym resortu obrony narodowej, bez których harmonizacja działań przedstawicielstw nie byłaby możliwa. Liczę, że wprowadzane zmiany będą skutkowały zwiększeniem jakości dostarczanego sprzętu wojskowego. Przed Szefami RPW stoi wiele wyzwań i zadań do wykonania, ale także i dużo większy zakres odpowiedzialności. Agencja Uzbrojenia będzie Was wspierała w ich realizacji, gdyż z uwagi na zachodzące w ostatnim czasie zmiany w obszarze bezpieczeństwa, w szczególności wojnę trwającą za naszą wschodnią granicą, szczególnie istotna jest modernizacja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, której istotnym elementem są Rejonowe Przedstawicielstwa Wojskowe – zwrócił się do zebranych płk Romuald Maksymiuk.

Powyższe działania mają na celu osiągnięcie porównywalnych stanów etatowych w przedstawicielstwach i zbliżonej odpowiedzialności terytorialnej, a także pozyskanie w wyniku reorganizacji stanowisk przeznaczonych do prowadzenia procesów nadzorowania jakości sprzętu wojskowego poprzez ograniczenie stanowisk administracyjnych. Powinno to wpłynąć na zwiększenie efektywności działań prowadzonych przez Rejonowe Przedstawicielstwa Wojskowe.

W związku z powyższym, po reorganizacji działalność będą kontynuowały: 3 RPW w Radomiu, 7 RPW w Bydgoszczy, 15 RPW w Warszawie, 20 RPW we Wrocławiu oraz 149 RPW w Rzeszowie. Jednostki, które pozostały, przejęły zadania i odpowiedzialność terytorialną rozformowanych przedstawicielstw, a pracownicy oraz żołnierze z rozformowanych RPW stali się dalej pracują i pełnią służbę w jednostkach będących ich następcami prawnymi.

Wraz z reorganizacją RPW im szefom wręczono akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Na stopień pułkownika mianowano: ppłk. Zbigniewa Paszkiewicza, Szefa 3 RPW; ppłk. Rafała Drączkowskiego, Szefa 7 RPW; ppłk. Cezarego Skrodzkiego, Szefa 15 RPW; ppłk. Roberta Kolczarka, Szefa 20 RPW oraz ppłk. Piotra Jankowskiego, Szefa 149 RPW. Pułkownik Zbigniew Paszkiewicz w imieniu pozostałych Szefów RPW podziękował zgromadzonym, dodając jednocześnie, że reforma przeprowadzona została w szybki i skuteczny sposób. Naszą rolą jest udowodnienie, że optymalizacja działalności RPW odniesie zamierzony skutek – podsumował płk Paszkiewicz.

Rejonowe Przedstawicielstwa Wojskowe są jednostkami organizacyjnymi, od dnia 1 stycznia 2022 r. podległymi Agencji Uzbrojenia, odpowiedzialnymi za nadzorowanie jakości pozyskiwanego przez Siły Zbrojne RP sprzętu wojskowego i wyrobów obronnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umów, a także realizacją procesu rządowego zapewnienia jakości na rzecz innych państw NATO. RPW nadzorują realizację umów, biorą udział w procesach rozpatrywania reklamacji. Sporządzają, na potrzeby Szefa Agencji Uzbrojenia, analizy i opinie oraz prowadzą ocenę funkcjonowania systemu zarządzania jakością dostawców.

Zdjęcia: Kacper Bakuła, Agencja Uzbrojenia

Informacja prasowa

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Wicekanclerz Niemiec za przekazaniem Ukrainie Leopardów

Wicekanclerz Niemiec Robert Habeck z Partii Zielonych uważa, że rząd federalny nie powinien blokować decyzji innych państw NATO, jeśli chcą przekazać walczącej Ukrainie…

Korea Południowa ma ambicje nuklearne

Jak poinformował amerykański dziennik The New York Times, 11 stycznia br. prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol powiedział na wspólnym posiedzeniu ministerstw obrony…

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X