8 sierpnia Rheinmetall i MBDA Deutschland porozumiały się w sprawie opracowania wysokoenergetycznej broni laserowej (High-Energy Laser Weapon System, HELWS), która trafi na wyposażenie niemieckich korwet rakietowych typu K130 Braunschweig. Porozumienie zakłada budowę, integrację i testy demonstratora technologii nowego rodzaju uzbrojenia. Niemiecka marynarka wojenna (Deutsche Marine) chce, aby system laserowy został zainstalowany na jednej z korwet już w 2020 na potrzeby dwuletnich testów.
 Systemy broni laserowej z większym lub mniejszym powodzeniem są rozwijane w kilku państwach. Należy tu wymienić USA, Wielką Brytanię, Francję, Chiny, Rosję czy Japonię. Jedynym państwem, które rozmieściło taką broń na okrętach jest USA. Posadowienie laserów na swoich okrętach oficjalnie planuje Wielka Brytania i Japonia / Zdjęcie: Bundeswehra

Systemy broni laserowej z większym lub mniejszym powodzeniem są rozwijane w kilku państwach. Należy tu wymienić USA, Wielką Brytanię, Francję, Chiny, Rosję czy Japonię. Jedynym państwem, które rozmieściło taką broń na okrętach jest USA. Posadowienie laserów na swoich okrętach oficjalnie planuje Wielka Brytania i Japonia / Zdjęcie: Bundeswehra

Podział prac i kompetencji zostaną określone, gdy tylko informacja o zamówieniu, w tym specyfikacja techniczna, zostanie przekazana przez Urząd do spraw zakupów obronnych Bundeswehry BAAINBw (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr).

Informacje o planach testowego rozmieszczenia broni laserowej na korwetach typu K130 pojawiły publicznie się 21 lutego 2019. Przewidziano serię prób w latach 2020-2021 przeciwko różnym celom. Przewidywanym podmiotem, do którego miało trafić zapytanie ofertowe było MBDA Deutschland, odpowiedzialne, przy wsparciu rządu niemieckiego, za tego typu rozwiązania od 2008. Jane Doris Laarmann, starszy doradca MBDA Deutschland ds. laserów poinformowała wówczas, że BAAINBw jest zainteresowany efektorami lasera światłowodowego o mocy 10-20 kW, do użycia przeciwko bezzałogowym statkom latającym (bsl).

Deutsche Marine użytkuje obecnie pięć korwet typu K130 pierwszej transzy, wprowadzonych do służby w latach 2008-2013. 21 czerwca 2017 komisja budżetowa Bundestagu przyznała środki na zakup pięciu jednostek drugiej transzy, które trafią do linii w latach 2022-2025 (Okręty zaopatrzeniowe dla Deutsche Marine, 2019-07-27; F-125 w niemieckiej służbie, 2019-06-19).

Analiza
W lutym 2016 Deutsche Marine rozpoczęła testy laserów Rheinmetall Skyshield HEL Effector o mocy 30 kW na nieujawnionej jednostce pływającej. Konstrukcję wersji okrętowej oparto o system obrony bezpośredniej Oerlikon Skyshield i lawetę 27-mm armaty automatycznej MLG 27. Wcześniej testowano systemy laserowe na lądzie przeciwko bezzałogowym statkom latającym oraz 82-mm pociskom moździerzowych.. Były to systemy o mocy 1, 5, 20 kW, posadowione na gąsienicowym transporterze opancerzonym M113 (Mobile HEL Effector Track V), kołowym transporterze opancerzonym GTK Boxer (Mobile HEL Effector Wheel XX) i samochodzie ciężarowym Tatra (Mobile HEL Effector Container L). 28 lutego 2018 Rheinmetall poinformował o udanych próbach prototypu bojowego systemu laserowego o maksymalnej mocy wyjściowej 100 kW (Rheinmetall testuje broń laserową, 2019-03-02).

Z kolei 27 marca MBDA zainaugurowało działalność laboratorium broni laserowej VTF (Vulnerability Test Facility) we francuskim Bordeaux. Laboratorium zostało zbudowane wspólnie z Centrum Technologii Optycznych i Laserowych ALPhANOV (Centre Technologique Optique et Lasers). Przez najbliższe cztery lata badania tam realizowane pozwolą na określenie wymagań i założeń taktyczno-technicznych dla wszystkich elementów przyszłego systemu broni laserowej (Laboratorium laserowe MBDA, 2019-04-12).