17 lutego w projekcie budżetowym amerykańskiej Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) na rok fiskalny 2021 przedstawiono projekt pocisku manewrującego o kryptonimie Gunslinger (pol. rewolwerowiec), który przenosiłby działko lotnicze. Na jego realizację agencja potrzebuje 13,27 mln USD (51,88 mln zł).

DARPA poszukuje możliwości niekonwencjonalnego wykorzystania działek lotniczych jako uzbrojenia pocisków rakietowych, zdolnych do wykonywania zadań tzw. amunicji krążącej / Zdjęcie: USAF

DARPA poszukuje możliwości niekonwencjonalnego wykorzystania działek lotniczych jako uzbrojenia pocisków rakietowych, zdolnych do wykonywania zadań tzw. amunicji krążącej / Zdjęcie: USAF

Zgodnie z wnioskiem budżetowym, projekt ma na celu opracowanie i zademonstrowanie technologii taktycznego pocisku rakietowego umożliwiającego ostrzelania wielu celów za pomocą zabudowanego działka podczas jednego lotu. Nie sprecyzowano przy tym, jaki byłby kaliber działka, ani typu statku powietrznego czy wyrzutni, z jakich pocisk-nosiciel byłby wystrzeliwany, choć jako potencjalni użytkownicy są wskazywane Siły Powietrzne (US Air Force, USAF) i Marynarka Wojenna (US Navy).

System uzbrojenia byłby wykorzystywany do realizacji zadań z zakresu bezpośredniego wsparcia lotniczego wojsk lądowych (Close Air Support, CAS), działań przeciwpartyzanckich (COunter-INsurgency, COIN), jak i operacji powietrze-powietrze na krótkich dystansach (Air-to-Air, A2A). Co ciekawe, w opisie działania wskazywany jest dolot, krążenie i rażenie celów. Wskazuje to na podobieństwo do koncepcji tzw. amunicji krążącej, czyli bezzałogowych statków latających (bsl) zdolnych do wykonywania długotrwałych lotów w rejonie działań przed właściwym uderzeniem w cel. Jednak jasne skategoryzowanie broni jako pocisk rakietowy wskazuje na jej jednorazowy charakter.

W 2021 mają zostać przeprowadzone analizy dotyczące napędu pocisku-nosiciela, ładunku (działka lotniczego), czujników, naprowadzania (preferowana jest nawigacja satelitarna GPS) i łączności. W ramach powyższych środków finansowych zostanie przeprowadzone modelowanie 3D, symulacja wykorzystania w działaniach bojowych podczas określonych misji (CAS, COIN, A2A).

Analiza
Koncepcja zdalnie sterowanego, latającego systemu uzbrojenia, przenoszonego przez dodatkowego nosiciela została przedstawiona przez agencję DARPA w 2017. W ramach projektu Long Shot miałby zostać opracowany latający pylon uzbrojenia z własnym napędem FMR (Flying Missile Rail), przenoszący dwa pociski rakietowe średniego zasięgu AIM-120 AMRAAM. Pylon byłby przenoszony przez samolot wielozadaniowy lub bombowiec, a następnie uwalniany w rejonie wykonywanego zadania. Dzięki temu mógłby zbliżyć się do celu, redukując czas dolotu pocisku albo  realizować samodzielną misje patrolowania i reagowania na zagrożenia.

Inną, niekonwencjonalną koncepcję realizacji misji CAS i COIN przedstawił w marcu 2018 Boeing. Obejmuje trzy rodzaje zabudowy dodatkowego uzbrojenia artyleryjskiego do atakowania celów naziemnych dla bombowców strategicznych B-1B Lancer. W lutym 2016 USAF przedstawiły z kolei koncepcję samolotu arsenału (Arsenal Plane), który łączyłby cechy bombowców i samolotów wsparcia bezpośredniego z ładownością samolotów transportowych (Nowe uzbrojenie B-1B Lancer, 2018-05-13).