Przejdź do serwisu tematycznego

WOT: 660 godzin nalotu bezzałogowców na granicy

W ciągu trzech miesięcy trwającej operacji pk. Silne Wsparcie, Grupy Rozpoznania Obrazowego Wojsk Obrony Terytorialnej zrealizowały 660 godzin nalotu bezzałogowcami rozpoznawczymi FlyEye 3.0.

Jak poinformował na początku grudnia br. zespół prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT), w ciągu trzech miesięcy trwającej operacji pk. Silne Wsparcie w województwach podlaskim i lubelskim, Grupy Rozpoznania Obrazowego Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) zrealizowały 660 godzin nalotu bezzałogowcami rozpoznawczymi klasy mini FlyEye 3.0. Lokalizuj – Izoluj – Zabezpiecz – Przekaż to działania mające na celu wsparcie Straży Granicznej (SG) oraz wzmocnienie odporności społeczności lokalnych w rejonie przygranicznym na zagrożenia o charakterze hybrydowym (WOT: Bezzałogowce Grupy WB chronią granicę z Białorusią).

W monitorowanie sytuacji na granicy z Białorusią są zaangażowani operatorzy bezzałogowców rozpoznawczych FlyEye 3.0 z Grup Rozpoznania Obrazowego WOT. Samolot ma 3,6 m rozpiętości skrzydeł, 1,8 m długości i masę startową 12 kg, dzięki konstrukcji kompozytowej. Napędzany pojedynczym silnikiem elektrycznym rozpędza się do 60-120 km/h, na pułapie do 3,5 tys. m i ma zasięg do 50 km przy łączu radiowym i do 300 km, przy przemieszczeniu stacji kontroli i kierowania. Bezpilotowiec może znajdować się w powietrzu przez maksymalnie ponad 2,5 godziny. Zestaw składa się z czterech bsl, stacji nadawczo-odbiorczej, stacji kontroli i kierowania oraz plecaków i skrzyń transportowych

Operacja pk. Silne Wsparcie rozpoczęła się 3 września i jest prowadzona w rejonie przygranicznym na terenie województw podlaskiego i lubelskiego. Działania żołnierzy brygad właściwych dla obszaru realizacji operacji, czyli 1. Podlaskiej Brygady OT im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego, ps. Mścisław (1. PBOT) oraz 2. Lubelskiej Brygady OT im. mjr. Hieronima Dekutowskiego, ps. Zapora wspierają w różnym zakresie specjalistycznym żołnierze innych brygad WOT. Ich obecność pozwala zwiększyć potencjał w zakresie wykorzystania sprzętu specjalistycznego, jakim dysponuje WOT oraz zapewnia rotację na stanowiskach (Kryzys na granicy: WOT wzmacniają operację Silne Wsparcie).

Skala zaangażowania WOT rośnie w miarę zwiększania odległości od linii granicy polsko-białoruskiej. Działania z największą intensywnością prowadzone są w strefie nadgranicznej. Całą dobę, przez 7 dni w tygodniu, żołnierze WOT wystawiają kilkadziesiąt patroli, punktów kontrolnych oraz posterunków obserwacyjnych. Na rzece Bug prowadzone są patrole wodne, z kolei trudno dostępny teren nad rozlewiskiem monitorują patrole konne. Od początku operacji żołnierze WOT ujawnili blisko 1000 osób, głównie imigrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę oraz kurierów. Zatrzymani przekazywani są niezwłocznie funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Tam, gdzie funkcjonariusze SG oraz żołnierze nie mogą prowadzić obserwacji bezpośredniej intensywnie wykorzystywane są bezzałogowce rozpoznawcze FlyEye 3.0. Grupy Rozpoznania Obrazowego zapewniają ciągły monitoring sytuacji w strefie nadgranicznej i w bezpośredniej bliskości granicy po stronie białoruskiej. Obraz z bezzałogowców umożliwia bardzo dokładne lokalizowanie miejsc podejścia imigrantów, ich aktywności, w tym przygotowywania się do nielegalnego przejścia przez granicę. Bezzałogowce do tej pory wykonały 660 godzin nalotu, umożliwiając tym samym prowadzenie działań wyprzedzających SG i wojsk operacyjnych. W gotowości do działania jest także Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza K9 WOT z psami ratowniczymi wyszkolonymi do poszukiwania osób zaginionych (Zakończył się program pilotażowy GPR K-9 WOT).

Wojska Obrony Terytorialnej oraz wojska operacyjne wspierają Straż Graniczną i Policję w ochronie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na odcinku białoruskim / Zdjęcia: WOT

Zadania żołnierzy 2. LBOT koncentrują się przede wszystkim na wsparciu Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Wsparcie to ma szczególne znaczenie w obszarze wykorzystania sprzętu specjalistycznego, jak płaskodenne łodzie patrolowe, wspomniane bezzałogowce FlyEye 3.0 czy maszty oświetleniowe. W działania w ramach operacji Silne Wsparcie w województwie lubelskim zaangażowani są również żołnierze OT z innych regionów, m.in. z Podkarpacia, Mazowsza, z województwa łódzkiego i świętokrzyskiego.

Żołnierze WOT działają także w ramach Zespołów Oceny Wsparcia, których zadaniem jest monitorowanie sytuacji w miejscowościach znajdujących się w strefie objętej zakazem przebywania oraz reagowanie na zgłaszane potrzeby władz samorządowych oraz mieszkańców. W Dowództwie WOT 24/7 funkcjonuje linia wsparcia telefonicznego dla osób z rejonów przygranicznych. Z tej opcji wparcia skorzystało prawie 500 osób (Zakaz noszenia broni w rejonie granicy z Białorusią).

W ramach operacji Silne Wsparcie pracownicy miejskich i gminnych urzędów z rejonu przygranicznego przeszkoleni zostali z zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego. Doradztwo i szkolenia w tym obszarze prowadzi Zespół Działań Cyberprzestrzennych Dowództwa WOT (Silne Wsparcie: Parasol cyberbezpieczeństwa WOT dla urzędów).

 

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

Powiązane wiadomości

X