Przejdź do serwisu tematycznego

Zakaz noszenia broni w rejonie granicy z Białorusią

W Dzienniku Ustaw RP ukazało się rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji zakazujące noszenia broni w pasie przy granicy z Białorusią do 1 marca 2022.

30 listopada br. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ukazało się rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego przyległym do granicy państwowej z Republiką Białorusi od 1 grudnia 2021 do 1 marca 2022 (Program modernizacji służb mundurowych na lata 2022-2025).

W Dzienniku Ustaw RP ukazało się rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji zakazujące noszenia broni w pasie przy granicy z Białorusią do 1 marca 2022 / Zdjęcie: Archiwum MILMAG

Rozporządzenie obejmuje łącznie 183 miejscowości (w tym 115 w województwie podlaskim i 68 w województwie lubelskim), które od 1 września do 30 listopada br. było objętych stanem wyjątkowym, związanym z działaniami hybrydowymi ze strony Białorusi na granicy państwowej i Unii Europejskiej (MSWiA o zaporze na granicy z Białorusią).

Wprowadzenie zakazu ma zmniejszyć ryzyko wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, gdyż posiadacze broni nie będą mogli nosić i przemieszczać się z nią, dzięki czemu wyeliminowane zostaną ewentualne przypadki utraty, a tym samym możliwości dostania się jej w ręce osób nieuprawnionych. Zakaz ma poprawić bezpieczeństwo funkcjonariuszy służb państwowych oraz żołnierzy Wojska Polskiego, wykonujących zadania służbowe na granicy państwowej, a także mieszkańców strefy nadgranicznej.

Jednocześnie, we wskazanych miejscowościach w tym okresie, będzie obowiązywać zakaz przebywania, z którego wyjęci zostali mieszkańcy tych miejscowości, osoby prowadzące działalność gospodarczą, załatwiające sprawy urzędowe, biorące udział w kulcie religijnym, załogi karetek pogotowia i innych służb interwencyjnych, a także funkcjonariusze i żołnierze na służbie.

Tego samego dnia opublikowano także rozporządzenie dotyczące uzbrojenia Straży Granicznej (SG), które dopuszcza używanie przez funkcjonariuszy chemicznych środków obezwładniających. W katalogu tych środków znalazły się ręczne i plecakowe miotacze substancji obezwładniających, granaty łzawiące i inne urządzenia przeznaczone do miotania środków obezwładniających. Nowe środki przymusu bezpośredniego mają poprawić skuteczność odpierania prób siłowego przekraczania granicy państwowej – takie środki były do tej pory używane przez Policję.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano też projekt rozporządzenia w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, związanych z zakazem przebywania w rejonie granicy. Nowe przepisy wprowadzono na mocy nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej.

Treść rozporządzenia oraz wykaz miejscowości objętych zakazem noszenia broni TUTAJ

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Karabinek MZ-4P dla Hiszpanii

Guardia Civil już trzy razy próbowała wybrać dla siebie nową broń strzelecką do amunicji 5,56 mm x 45 NATO. Pierwszy raz postępowanie unieważniono

Nowy pistolet dla Rigspolitiet

4 lutego 2022 roku duńska policja narodowa rozpoczęła procedurę zakupową, która ma doprowadzić do wdrożenia nowego samopowtarzalnego pistoletu służbowego. Podobnie, jak w Polsce, także i w Danii

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X