22 sierpnia z lotniska przyzakładowego rosyjskiego Taganrogowskiego Lotniczego Kompleksu Naukowo-Technicznego (TANTK) im. G.R. Berijewa w Taganrogu oblatano pierwszy zmodernizowany bombowiec strategiczny i nosiciel pocisków manewrujących Tu-95MSM o nazwie własnej Samara i nr rejestracyjnym RF-94121 i taktycznym 21.
 Tu-95MSM otrzymał zmodernizowane silniki turbośmigłowe Kuzniecow NK-12MPM o zwiększonej żywotności i niezawodności, z nowymi śmigłami AW-60T

Tu-95MSM otrzymał zmodernizowane silniki turbośmigłowe Kuzniecow NK-12MPM o zwiększonej żywotności i niezawodności, z nowymi śmigłami AW-60T

O oblocie poinformował dzień później ministra obrony Rosji gen. Siergieja Szojgu, prezes i dyrektor generalny rosyjskiej Zjednoczonej Korporacji Lotniczej (OAK) Jurij Slusar, podczas otwarciaMiędzynarodowego Forum Wojskowo-Technicznego Armia-2020, zaplanowanego do 29 sierpnia w Kubince (Pierwszy seryjny Tu-160M2, 2020-02-03).

Oblot Tu-95MSM / Film: Ministerstwo obrony Federacji Rosyjskiej

Za sterami zmodernizowanego samolotu zasiadł pilot doświadczalny spółki Tupolew Andriej Woropajew wraz z sześcioma innymi członkami załogi. Wykonał lot trwający 2 godz. 33 min. na średnim pułapie 9000 m. Podczas lotu nie wykryto usterek, a wszystkie systemy i przyrządy pokładowe działały prawidłowo. Pierwotnie, lot pierwszego kompletnego Tu-95MSM w docelowej konfiguracji miał odbyć się do końca 2019. 3 sierpnia br. pojawiła się informacja, że oblot nastąpi do końca miesiąca. Umowa na wykonanie docelowej modernizacji i rozpoczęcie prób w locie została zawarta na początku lipca 2018 (Rozpoczęła się budowa PAK DA, 2020-05-27).

Samolot otrzymał cztery podwójne węzły podskrzydłowe do przenoszenia ośmiu pocisków manewrujących: konwencjonalnych Raduga Ch-101 i termonuklearnych Ch-102 o zasięgu 5500 km / Zdjęcia: OAK

Samolot otrzymał cztery podwójne węzły podskrzydłowe do przenoszenia ośmiu pocisków manewrujących: konwencjonalnych Raduga Ch-101 i termonuklearnych Ch-102 o zasięgu 5500 km / Zdjęcia: OAK

Konfiguracja Tu-95MSM Samara została oparta o modyfikacje i doświadczenia z prototypowym samolotem Tu-95MS16 o nazwie własnej Dubna (nr rej. 94122, nr takt. 20), który został oblatany w listopadzie 2015 i przekazany na testy w kwietniu 2018 do 929. Państwowego Centrum Lotniczo-Badawczym MO FR im. W. P. Czkałowa w Achtubińsku (Prototyp Tu-22M3M ujawniony, 2018-08-19).

Prace nad modernizacją izdielije WP-021MSM rozpoczęto na podstawie umowy z grudnia 2009 w ramach pracy badawczo-rozwojowej Litograf. Prace objęły montaż nowego radaru Zasłon Nowełła NW1.021 (w miejsce Obzor-MS), układu sterowania KSU-021, systemu nawigacyjnego S-021 (składającego się z nawigacji zliczeniowej BINS-SP-1, astronawigacji ANS-2009 i komputera nawigacyjnego NWS-021M), dopplerowskiego radaru nawigacyjnego Wega DISS-021, systemu informacyjnego załogi UKBP SOI-021 z pięcioma wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi oraz zmodernizowanego systemu samoobrony CNIRTI Meteor-NM2 (ze zwiększonym zakresem częstotliwości roboczych i cyfrową obróbką sygnału).

Silniki turbośmigłowe Kuzniecow NK-12MP zostały wymienione na zmodernizowane NK-12MPM o zwiększonej żywotności i niezawodności, z nowymi śmigłami AW-60T (w miejsce AW-60K) o zwiększonej masie z 1190 do 1370 kg każdego z nich.

Co widoczne jest na fotografiach i materiałach wideo, bombowiec otrzymał cztery podwójne węzły podskrzydłowe do przenoszenia ośmiu pocisków manewrujących Raduga Ch-101 (z głowicą konwencjonalną o masie 400 kg) i Ch-102 (z głowicą termonuklearną o mocy 250 kT) o zasięgu 5500 km. Pociski są naprowadzane zliczeniowo oraz za pomocą systemu nawigacji satelitarnej GŁONASS na cel z dokładnością do 5 m. Pocisk charakteryzuje się zredukowanym przekrojem radarowym i może poruszać się na pułapie 20 m w końcowej fazie lotu. Ch-101 zostały wykorzystane bojowo podczas działań w Syrii – tylko w 2015 wystrzelono 66 takich pocisków.