30 listopada Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej podpisał umowę z konsorcjum spółek Grupy PGZ na dostawę 8 zestawów systemów bezzałogowych PGZ-19R obejmujących 40 bsp. Opcjonalnie przewiduje się dostawę 4 kolejnych zestawów (20 bsl). Konsorcjum składa się ze spółek PGZ, WZL nr 2 i PIT-RADWAR.

Konstrukcja bsp PGZ-19R opiera się na demonstratorze technologii E-310

Konstrukcja bsp PGZ-19R opiera się na demonstratorze technologii E-310

Zaprojektowany od podstaw i wyprodukowany w Polsce system PGZ-19R zostanie dostarczony Wojskom Lądowym, Wojskom Specjalnym i Marynarce Wojennej na podstawie umowy o wartości 789,7 mln zł brutto. Dostawa odbędzie się w ramach Programu Operacyjnego rozpoznanie obrazowe i satelitarne: BSP klasy taktycznej krótkiego zasięgu pk. Orlik (Program Rozwoju Sił Zbrojnych przyjęty, 2018-11-29). 

Statek może przenieść ładunek użyteczny o masie 20 kg, obejmującej głowicę optoelektroniczną. Został wyposażony także w radar z aperturą SAR z GMTI / Zdjęcia: PGZ

Statek może przenieść ładunek użyteczny o masie 20 kg, obejmującej głowicę optoelektroniczną. Został wyposażony także w radar z aperturą SAR z GMTI / Zdjęcia: PGZ

Są to platformy przeznaczone do prowadzenia działań rozpoznawczych poprzez wykorzystanie głowic optoelektronicznych oraz stacji radiolokacyjnych typu SAR na potrzeby Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej. Jest to system służący do długotrwałego prowadzenia rozpoznania obrazowego na rozległym obszarze, w różnych warunkach terenowych, klimatycznych, w dzień i w nocy (Umowa na roboty PIAP RPP, 2018-11-26).

 Dostawa zestawów odbędzie się w ramach Programu Operacyjnego rozpoznanie obrazowe i satelitarne: BSP klasy taktycznej krótkiego zasięgu pk. Orlik, realizowanego w ramach Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2017-2023/ Grafika: Ministerstwo Obrony Narodowej

Dostawa zestawów odbędzie się w ramach Programu Operacyjnego rozpoznanie obrazowe i satelitarne: BSP klasy taktycznej krótkiego zasięgu pk. Orlik, realizowanego w ramach Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2017-2023/ Grafika: Ministerstwo Obrony Narodowej

Podpisanie umowy to rezultat podjęcia w 2016 decyzji o budowie przez PGZ kompetencji w zakresie projektowania i produkcji bezzałogowych statków powietrznych. Wówczas powstało Centrum Kompetencyjne Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Centrum realizuje prace nad systemami bsl na poziomie Grupy PGZ .

W ramach zamówienia oprócz zestawów bsl zostaną dostarczone jednorazowo elementy wspomagające działanie i użytkowanie zestawów, a więc zintegrowany system szkolenia, zintegrowany system logistyczny, a także inicjujące pakiety logistyczne i szkoleniowe. Zamówienie składa się z 12 zestawów bsl. Podpisana umowa dotyczy pozyskania 8 zestawów, które zostaną dostarczone w latach 2021-2023. Opcja na 4 zestawy może zostać zrealizowana w latach 2023-2026 (Prezentacja SWARM dla klienta zagranicznego, 2018-10-10; Pokaz Warmate 1 dla Szwedów, 2018-10-24).

Opis
System PGZ-19R, składa się z 11 elementów tworzących zestaw: pięciu bezzałogowych statków latających o napędzie hybrydowym, pneumatycznej wyrzutni startowej, wozu logistycznego, naziemnej stacji kontroli, naziemnego terminalu danych, wynośnego i przenośnego terminalu wideo.

Naziemna stacja kontroli pozwala operatorowi na zdalne sterowanie bsl i zarządzanie ładunkiem użytecznym (sterowaniem kamerami i sensorami). System jest całkowicie niezależny od infrastruktury naziemnej (lotnisk). Naziemna stacja kontroli i wóz logistyczny zostały zbudowane na bazie 15-stopowych kontenerów umieszczonych na samochodach wysokiej mobilności. Z kolei naziemny terminal danych i wyrzutnia pneumatyczna zabudowane są na przyczepach ciągniętych przez te pojazdy.

Statek ma 3,1 m długości, 5,25 m rozpiętości skrzydeł i 1,07 m wysokości. Maksymalna masa startowa wynosi 90 kg, a udźwig to 20 kg. Ładunek użyteczny stanowi głowica optoelektroniczna składająca się z kamery dziennej, kamery na podczerwień, dalmierza laserowego LRF i laserowego wskaźnika celu LTM. Statek został wyposażony w szczelinowy radar z aperturą SAR z GMTI o bardzo wysokiej rozdzielczości. Statek może wykonywać loty o długości do 12 h na pułapie do 5000 m. Prędkość maksymalna to 180 km/h, a promień działania 150 km. Lądowanie odbywa się klasycznie lub przy pomocy spadochronu. Statek jest transportowany w skrzyni o wymiarach 3,4 m x 0,8 m x 1,1 m. Przygotowanie do działania zajmuje 30 min.

Konstrukcja bsl opiera się na demonstratorze technologii E-310. 22 marca 2017 bydgoskie zakłady otrzymały za niego zdobył nagrodę II stopnia w kategorii prototyp/wyrób gotowy podczas III edycji konkursu Innowacje dla Sił Zbrojnych RP, organizowanego przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON (I3TO).