Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP zaprezentuje specjalistyczne wyposażenie służące przeciwdziałaniu zagrożeniom CBRN. Zaprezentowane zostaną między innymi roboty mobilne PIAP wyposażone w pełną gamę akcesoriów i detektorów do zdalnego rozpoznania i pomiarów skażeń. Ponadto po raz pierwszy w ofercie prezentowanej na MSPO pojawią się wyrzutniki pirotechniczne angielskiego producenta CSL, którego dystrybutorem w Polsce i na rynki zagraniczne jest Instytut PIAP.

Podczas MSPO zaprezentuje platformę IBIS z kompletnym systemem wykrywania i rozpoznawania skażeń chemicznych, biologicznych i radioaktywnych

Podczas MSPO zaprezentuje platformę IBIS z kompletnym systemem wykrywania i rozpoznawania skażeń chemicznych, biologicznych i radioaktywnych

System Wyrzutnika Vulkan (CSL 50-40 VUL) to modułowe, bezodrzutowe urządzenie mogące miotać pociski o zmiennej masie. Można je skonfigurować do neutralizacji zapalników przedmiotów niebezpiecznych mogących zawierać materiały inicjujące lub wybuchowe (IED, UXO i inne) oraz do wsparcia operacji pododdziałów antyterrorystycznych. Opcjonalny zamek wyrzutnika granatów przymocowany do 40 mm gwintowanej lufy urządzenia, umożliwia wystrzeliwanie granatów typu M203.

Nowością w ofercie PIAP będzie  wyrzutnik CSL 50-40 VUL, służący do neutralizacji przedmiotów mogących zawierać materiały wybuchowe /Film i zdjęcia: Instytut PIAP

Nowością w ofercie PIAP będzie wyrzutnik CSL 50-40 VUL, służący do neutralizacji przedmiotów mogących zawierać materiały wybuchowe /Film i zdjęcia: Instytut PIAP

Dodatkowo zostanie zaprezentowany robot IBIS z funkcją automatycznego pobierania manipulatorem czujników skażeń biologicznych, chemicznych i radioaktywnych z zasobnika na bazie mobilnej. Jest to konstrukcja przeznaczona do działań pirotechnicznych oraz prowadzenia rozpoznania. Jednak po zamontowaniu dodatkowych urządzeń może być wykorzystywany między innymi do neutralizacji niebezpiecznych ładunków, rozpoznania chemicznego czy działań ratowniczych. 

Prezentowana na targach sześciokołowa platforma mobilna robota IBIS z niezależnym napędem na każde z kół wyposażona będzie w zestaw akcesoriów CBRN, umożliwiający pozyskiwanie materiału do analizy laboratoryjnej poprzez dokonywanie wymazów środowiskowych na powierzchniach obiektów, pobieranie próbek podłoża, wykrywanie i pomiar promieniowania α, β, γ oraz x, pozyskiwanie cząsteczek chemicznych z powietrza i cieczy do dalszej analizy laboratoryjnej oraz wyświetlanie wyników pomiarów skażeń na mapie terenu.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP od 1965 odpowiada za opracowywanie i wdrażanie nowych technologii, systemów automatyki, urządzeń produkcyjnych i specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej. Zespół PIAP opracował konstrukcje takie jak roboty rozpoznawcze FENIX i GRYF, Taktyczny Robot Miotany (TRM), specjalistyczne urządzenie dla pirotechników MULTISTRIKER oraz system inspekcji trudnodostępnych miejsc EXPLORER.