Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w konsorcjum ze spółką Zeszuta  zrealizował dostawę 3 zestawów do wykrywania i przewozu czynników CBRN (chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych). Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przez Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Katowicach i Poznaniu.

Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego PSP otrzymały 3 zestawy do wykrywania skażeń CBRN. Nowy sprzęt dostarczyło konsorcjum PIAP i spółki Zeszuta.

Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego PSP otrzymały 3 zestawy do wykrywania skażeń CBRN. Nowy sprzęt dostarczyło konsorcjum PIAP i spółki Zeszuta.

Każdy z dostarczonych zestawów składa się m.in. z ciężkiego robota rozpoznania chemicznego (robot mobilny IBIS) z zestawem akcesoriów CBRN, wielofunkcyjnego urządzenia PIAP MULTISTRIKER, pojemników do transportu materiałów promieniotwórczych, przenośnego urządzenia RTG i specjalistycznego pojazdu.

Analiza

IBISy to pierwsze w Państwowej Straży Pożarnej ciężkie roboty, specjalnie dostosowane do prowadzenia działań rozpoznawczych i przeciwdziałania zagrożeniom CBRN. Roboty wesprą grupy PSP w realizacji działań ratowniczych niezbędnych do zmniejszenia lub likwidacji bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne dla ludzi, zwierząt, środowiska i mienia.

Najważniejszym elementem zestawu jest sześciokołowy, specjalistyczny robot IBIS /Zdjęcia: PIAP

Najważniejszym elementem zestawu jest sześciokołowy, specjalistyczny robot IBIS /Zdjęcia: PIAP

Sześciokołowy IBIS, z niezależnym napędem na każde z kół, został wyposażony w zestaw akcesoriów CBRN, umożliwiający pozyskiwanie materiału do analizy laboratoryjnej poprzez dokonywanie wymazów środowiskowych na powierzchniach obiektów i pobieranie próbek podłoża. Robot PIAP umożliwia zdalne wykrywanie i pomiar promieniowania α, β, γ oraz x, pozyskiwanie cząsteczek chemicznych z powietrza i cieczy do dalszej analizy laboratoryjnej oraz pobieranie i magazynowanie próbek cieczy. Zestaw pozwala również na wyświetlanie wyników pomiarów skażeń na mapie terenu.