19 grudnia Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej rozpoczął postępowanie nr  IU/215/VI-104/ZO/NZOOiB/DOS/S/2018 procedurą negocjacyjną na dostawę maksymalnie 10 zestawów parków pontonowych dla Wojska Polskiego, które zastąpią obecnie użytkowane zestawy PP-64 Wstęga (Kolejne Daglezje dla WP, 2018-11-02).

Dotychczasowym dostawcą parków pontonowych PP-64 Wstęga były Wojskowe Zakłady Inżynieryjne, a zestawy są użytkowane w Wojsku Polskim od 1966. /Zdjęcie: Wojskowe Zakłady Inżynieryjne

Dotychczasowym dostawcą parków pontonowych PP-64 Wstęga były Wojskowe Zakłady Inżynieryjne, a zestawy są użytkowane w Wojsku Polskim od 1966. /Zdjęcie: Wojskowe Zakłady Inżynieryjne

Zamówienie podstawowe obejmuje 7 zestawów, natomiast opcjonalne 3 parki pontonowe. Termin składania ofert minie 23 stycznia 2019 o godz. 10.00. Wykonawcy, których przewidziano maksymalnie trzech, zobowiązani zostali w wniesienia wadium w wysokości 15 mln zł. Zakładany termin dostawy minie 31 października 2022, a kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena (Baobab-K w końcu dla WP?, 2018-12-18).

Zestaw powinien umożliwić budowę mostów i promów, pozwalających na pokonanie przeszkód wodnych przez pojazdy gąsienicowe o nośności nominalnej MLC 70 oraz pojazdy kołowe, tj. zestawy niskopodwoziowe z czołgiem o nośności MLC 96, zgodnie z wymaganiami STANAG 2021. Most lub prom musi zostać rozstawiony przy maksymalnej prędkości nurtu nie mniejszej niż 1,5 m/s i głębokości wody nie większej niż 2 m (Dostawa przyczep PTŁ, 2018-07-02).

Zestaw powinien składać się z pojazdów umożliwiających transport wszystkich elementów parku oraz niezbędnej obsługi określonej tj. bloków pontonowych, ramp najazdowych lub bloków brzegowych, kutrów lub środków napędowych, wyposażenia do organizacji przeprawy oraz jej utrzymania, narzędzi oraz urządzeń umożliwiających dokonanie obsługi, napraw bieżących oraz regulacji, a także wyposażenia do umożliwienia poruszania się po drogach oraz do transportu kolejowego i morskiego. Oprócz tego oferent powinien dostarczyć niezbędnej dokumentacji w zakresie eksploatacji, obsługiwania i napraw, wyposażenia diagnostycznego umożliwiającego zlokalizowanie miejsca awarii i określenie zakresu potrzebnej naprawy oraz zestawu obsługowego (Dostawa filtrów wody FPW-2, 2018-06-04).

Jeden zestaw powinien umożliwiać budowę mostu pozwalającego na pokonanie przeszkody o szerokości nie mniejszej niż 100 m oraz budowę dwóch promów o nośności MLC 70/96. Pojazdy transportowe powinny także już znajdować się na wyposażeniu Wojska Polskiego z konieczności ujednolicenia zabezpieczenia logistycznego oraz obsługowego (Trzecia umowa na Jelcze dla WP, 2018-12-18).

Powyższe oznacza, że zamawiający poszukuje następcy pozostających na wyposażeniu Wojska Polskiego od 1966 parków pontonowych PP-64 Wstęga przewożonych na samochodach ciężarowych Star 266 AP i Star 266 BP (i opartych na radzieckim parku pontonowym PMP) dla czołgów Leopard 2A5 i 2PL o nośności 63,5 t. W maju 2016 IU MON przeprowadził analizę rynku dotyczącą omawianego wyposażenia i pozytywną odpowiedź zgłosiło sześć podmiotów: BAE Systems, CEFA SAS, CNIM, KABE, IMS-Griffin i Monrex (Mosty Leguan dla Finlandii, 2018-07-07).