30 maja 2018 Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej uruchomił postępowanie dotyczące dostawy filtrów przewoźnych wody FPW-2 dla Wojska Polskiego.

Filtr przewoźny wody FPW-2 służy do neutralizacji skażeń i uzdatniania wód powierzchniowych. Może być stosowany w razie klęsk żywiołowych / Zdjęcie: WZInż

Filtr przewoźny wody FPW-2 służy do neutralizacji skażeń i uzdatniania wód powierzchniowych. Może być stosowany w razie klęsk żywiołowych / Zdjęcie: WZInż

Zgodnie z opublikowaną informacją, przedmiotem zamówienia jest 24 zestawów filtrów FPW-2, w tym 18 jako zamówienie podstawowe i 6 w ramach prawa opcji. Dostawy mają rozpocząć się w 2019. Termin składania ofert mija 2 lipca 2018. Wyposażenie musi być wykonane zgodnie z dołączoną dokumentacją techniczną. Jedynym wykonawcą posiadającym prawa do wzoru są Wojskowe Zakłady Inżynieryjne (WZInż) w Dęblinie.

Filtr średniej wydajności FPW-2 jest przeznaczony do uzdatniania wód powierzchniowych zawierających zanieczyszczenia naturalne i skażenia powstałe w wyniku zastosowania bojowych środków biologicznych, trujących, i promieniotwórczych. Może być stosowany do neutralizacji skutków awarii zakładów przemysłowych i powodzi, a także zatruć dywersyjnych. Filtr może być również wykorzystywany przez obronę cywilną w przypadku awaryjnego zaopatrywania ludności w wodę pitną.

Filtr posadowiony jest na przyczepie jednoosiowej PTF 00.00/M i może być holowany przez pojazdy ciężarowo-terenowe będące na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP (np. STAR 266, STAR 944, STAR 1466, Jelcz 662D43). Zestaw ma 5 320 mm długości, 2 500 mm szerokości, 2 460 mm wysokości i ok. 3 800 kg masy maksymalnej. Wydajność filtra wynosi do 2 m³/h.