Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej poinformował o udzieleniu zamówienia na dostawę 150 silników zaburtowych, przeznaczonych do napędu łodzi saperskich ŁS, ŁS-76M oraz innych jednostek pływających płaskodennych, użytkowanych przez Wojsko Polskie.

Nowe silniki zaburtowe będą służyć do napędzania łodzi saperskich ŁS, ŁS-76M (na zdjęciu) oraz innych płaskodennych jednostek pływających, użytkowanych przez Wojsko Polskie / Zdjęcie: Agencja Mienia Wojskowego

Nowe silniki zaburtowe będą służyć do napędzania łodzi saperskich ŁS, ŁS-76M (na zdjęciu) oraz innych płaskodennych jednostek pływających, użytkowanych przez Wojsko Polskie / Zdjęcie: Agencja Mienia Wojskowego

W przetargu brały udział spółka Parker Poland, konsorcjum Taurus Sea Power i Stocznia Żuławy oraz Siltec i Pezal Product Line. IU MON wybrał Parker Poland, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. 150 silników zaburtowych o wartości 3 974 998,50 zł brutto ma zostać dostarczone do 3. Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie.

Zaproszenie do przetargu zostało opublikowane 19 stycznia 2018. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, silniki zaburtowe benzynowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją produkcyjną producenta oraz spełniać normy określone w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/53/UE, w tym emisji hałasu i spalin. Spalanie silnika określono jako nie większe niż 22 l/h, a jego moc od 30 KM (22 kW) do 70 KM (51,5 kW).

Oprócz samych jednostek napędowych zamawiający zażyczył sobie wyposażenie dodatkowe. Obejmuje ono licznik motogodzin, czujnik poziomu oleju, system sygnalizacji niesprawności, linkę rozruchu awaryjnego, końcówkę wyłącznika bezpieczeństwa, 12 V akumulator, zbiornik paliwa z tworzyw sztucznych o pojemności nie mniejszej niż 25 l, linkę asekuracyjną oraz wodoszczelną latarkę o mocy co najmniej 400 lumenów.

W marcu 2015 IU MON ogłosił przetarg w trybie nieograniczonym na dostawę 222 silników zaburtowych H-04 do napędzania łodzi saperskich ŁS, ŁS-76M, łodzi desantowych ŁD i innych jednostek. Dostawy stu odbyły się pomiędzy 1 maja 2015 a 31 października 2016, natomiast w 2016 przekazano pozostałe 122 komplety.