3 lipca Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej podpisał umowę o wartości 43 024 539 zł brutto z Wojskowymi Zakładami Łączności (WZŁ) nr 2 na dostawę 13 Aparatowni Obliczeniowo-Analitycznych Skażeń AOAS Hermes. 

Trzynaście kontenerowych zestawów AOAS Hermes zostanie dostarczonych do Składu Komorowo w Ostrowi Mazowieckiej, podlegającego pod 2. Regionalną Bazę Logistyczną w Warszawie / Zdjęcie: WZŁ nr 2

Trzynaście kontenerowych zestawów AOAS Hermes zostanie dostarczonych do Składu Komorowo w Ostrowi Mazowieckiej, podlegającego pod 2. Regionalną Bazę Logistyczną w Warszawie / Zdjęcie: WZŁ nr 2

Negocjacje z WZŁ nr 2 jako wybranym oferentem rozpoczęły się 15 kwietnia 2016 i zostały zakończone 27 czerwca 2018. Kryterium wyboru oferty była cena (80%) i okres gwarancji (20%). Szacunkowa wartość umowy wynosiła 34 474 870,14 zł netto.

Umowa nr IU/64/X-94/ZO/NZOOiB/DOS/SS/2016/351 dotyczy produkcji i dostaw 13 Aparatowni Obliczeniowo-Analitycznych Skażeń AOAS Hermes. Zostaną one zabudowane na podwoziach samochodów ciężarowych dużej ładowności i podwyższonej mobilności Jelcz z 6-osobową kabiną i systemem hakowym do załadunku/transportu kontenerów 15- i 20-stopowych. Aparatownie zostaną dostarczone do Składu Komorowo w Ostrowi Mazowieckiej, podlegającego pod 2. Regionalną Bazę Logistyczną w Warszawie.

Wykonawca zobowiązał się do przeprowadzenia kompleksowego szkolenia specjalistycznego załogi AOAS Hermes dotyczącego budowy i eksploatacji aparatowni, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących przy eksploatacji tego rodzaju sprzętu wojskowego. WZŁ nr 2 zaktualizuje dokumentację techniczną, sprzęt informatyki i oprogramowanie oraz przekaże autorskie prawa majątkowe powstałe w wyniku realizacji zmian konstrukcyjnych na rzecz Skarbu Państwa.

Aparatownia Obliczeniowo-Analityczna Skażeń AOAS Hermes została opracowana przez WZŁ nr 2 we współpracy z Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii (WIChiR) z Warszawy (WP zamawia zestawy MW (ZEW), 2018-05-30).