21 sierpnia Jednostka Wojskowa GROM rozpoczęła postępowanie na dostawy morskich min przeciwokrętowych w trzech odmianach: bojowej, ćwiczebnej i szkolnej. Chętni mają czas do 21 września na nadesłanie ofert. Kryterium oceny jest w 60% cena i w 40% czas gwarancji. Czas dostaw jest bardzo krótki, mają rozpocząć się 23 listopada i zakończyć do 14 grudnia 2018.

Jednostka Wojskowa GROM (JWG) rozpoczęła postępowanie na dostawy morskich min przeciwokrętowych w trzech odmianach / Zdjęcie: US Navy

Jednostka Wojskowa GROM (JWG) rozpoczęła postępowanie na dostawy morskich min przeciwokrętowych w trzech odmianach / Zdjęcie: US Navy

W przypadku dostaw min bojowych, potencjalny dostawca jest zobowiązany do przedstawienia wykazu wykonanych zamówień w okresie ostatnich 5 lat. Jeżeli czas działalności jest krótszy, ma przedstawić dokumenty, że zrealizował przynajmniej jedną dostawę środków minowo-saperskich o wartości 1,5 mln zł lub wyższą łącznie z dowodami, że zostały wykonane należycie.