28 czerwca 2018 Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej opublikował zaproszenie do składania ofert na dostawę 12 przyczep do transportu łodzi PTŁ (w tym 6 w ramach opcji). Termin składania wniosków mija 19 lipca, natomiast umowa ma być zrealizowana do 30 listopada 2018. Wybór oferty nastąpi wyłącznie przy uwzględnieniu kryterium najniższej ceny.

Przyczepy PTŁ służą do transportu pięciu łodzi desantowych ŁD lub dwóch łodzi saperskich ŁS / Zdjęcie: Wojskowe Zakłady Inżynieryjne

Przyczepy PTŁ służą do transportu pięciu łodzi desantowych ŁD lub dwóch łodzi saperskich ŁS / Zdjęcie: Wojskowe Zakłady Inżynieryjne

Jedynym wykonawcą posiadającym prawa do wzoru przyczep do transportu łodzi PTŁ są Wojskowe Zakłady Inżynieryjne (WZInż) z Dęblina (Dostawa filtrów wody FPW-2, 2018-06-04). PTŁ służą do transportu pięciu łodzi desantowych ŁD lub dwóch łodzi saperskich ŁS po bezdrożach i drogach utwardzonych gruntowych z prędkością, odpowiednio, od 30 do 80 km/h (Dostawa silników zaburtowych do łodzi saperskich, 2018-05-13).

Przyczepa jest wyposażona we wciągarkę służąca do rozładunku i załadunku łodzi, w ramę uchylną ułatwiającą załadunek jak i rozładunek pojedynczej łodzi lubmieszczonych jedna na drugiej. Ponadto PTŁ jest wyposażona w urządzenie dźwigowe służące do wyładunku i załadunku. Konstrukcja pozwala na holowanie przez samochody ciężarowe typu STAR 266, STAR 944, STAR 1466 i Jelcz 662.

Masa pustej przyczepy wynosi 2 160 kg (± 30 kg), natomiast z ładunkiem od ok. 3060 kg (z 2 szt. ŁD) do ok. 3280 kg (z 5 szt ŁS). PTŁ jest przystosowana do eksploatacji w różnych warunkach terenowych, przy temperaturze otoczenia od -30°C do +50°C, również w czasie opadów (śnieg, deszcz, grad) i wytrzymuje działanie temperatury w zakresie od -40°C do +65°C.