31 października Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej uruchomił postępowanie nr IU/168/VI-104/ZO/NZOOiB/DOS/SS/2018 na dostawę kolejnej partii mostów towarzyszących na podwoziu samochodowym MS-20 Daglezja dla Wojska Polskiego (Pierwszy dywizjon Homar w realizacji, 2018-10-19).

Począwszy od 2012 Wojsko Polskie otrzymało dotąd 12 mostów towarzyszących na podwoziu samochodowym MS-20 Daglezja. /Zdjęcie: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych

Począwszy od 2012 Wojsko Polskie otrzymało dotąd 12 mostów towarzyszących na podwoziu samochodowym MS-20 Daglezja. /Zdjęcie: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych

Dostawa ma objąć pięć zestawów z opcją na pięć kolejnych. Zamawiający przewiduje udział maksymalnie trzech oferentów w postępowaniu negocjacyjnym, którzy zostali zobowiązani do wpłacenia wadium w wysokości 900 000 zł. Termin składania ofert minie 3 grudnia 2018 o godz. 10:00 Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena. Oferent będzie zobowiązany do zaoferowania także pakietu logistycznego i szkoleniowego (Rosomaki WD przekazane, 2018-10-03).

Prototypy MS-20 Daglezja zostały opracowane przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych (OBRUM) w Gliwicach w latach 2005-2010. Produkcję rozpoczęto dwa lata później w kooperacji z Zakładami Mechanicznymi Bumar-Łabędy, z dostawą dwóch zestawów dla Wojska Polskiego w grudniu tego samego roku. Kolejne dziesięć zestawów w ramach umowy o wartości 70,68 mln zł brutto zamówiono 4 marca 2015. Dostawę zakończono, z ponad rocznym opóźnieniem, w sierpniu 2017, a zestawy trafiły do jednostek w Brzegu, Krośnie Odrzańskim, Stargardzie, Chełmnie i Nisku (Dostawa ćwiczebnych zespołów ZC-WŁWD, 2018-09-28).

Zestaw MS-20 Daglezja składa się z ciągnika siodłowego Jelcz C662D.43-M w układzie 6×6, naczepy mostowej, układacza mostowego i przęsła PM-20. Most pozwala na zabezpieczenie przepraw, czy pokonanie przeszkód wodnych o szerokości do 20 m przez pojazdy gąsienicowe wywierające obciążenie klasy MLC70 (do 63,5 t) i pojazdy kołowe wywierające obciążenie klasy MLC110 (do 73 t) wg norm STANAG 2021. Przygotowanie przeprawy trwa 30 minut (Modernizacja polskich T-72M1, 2018-09-28).

W listopadzie 2015 wybrano ofertę w postępowaniu na realizację pracy wdrożeniowej most szturmowy na podwoziu gąsienicowym MG-20 o kryptonimie Daglezja-G. Polska Grupa Zbrojeniowa, OBRUM i Bumar-Łabędy otrzymały zlecenie wykonania próbnej partii za równowartość 19 999 936 zł. Daglezja-G jest rozwinięciem zestawu MS-20, posadowionym na podwoziu czołgu T-72, a jego łączne zapotrzebowanie w Wojsku Polskim to 30 zestawów. W planach jest dalszy rozwój rodziny pojazdów, w tym mostu wsparcia MS-40 (zapewniającego pokonywanie przeszkód o szerokości do 40 m) i mostu pontonowego Daglezja-P (Powstanie zmodernizowany W-3WA WPW, 2018-09-10).