8 stycznia Ministerstwo Obrony Izraela poinformowało, że Dyrektoriat Badań i Rozwoju Obronnego (Directorate of Defense Research and Development, DDR&D) wraz ze spółkami Rafael Advanced Defense Systems i Elbit Systems oraz instytutami badawczymi prowadzi prace nad przeciwlotniczymi systemami laserowymi.
 Izrael jest kolejnym państwem planującym wdrożyć  przeciwlotniczą broń energetyczną, głównie bazującą na laserach światłowodowych opartych na ciele stałym

Izrael jest kolejnym państwem planującym wdrożyć przeciwlotniczą broń energetyczną, głównie bazującą na laserach światłowodowych opartych na ciele stałym

Zgodnie z komunikatem prasowym, został osiągnięty przełom technologiczny, który pozwoli na opracowanie wysokoenergetycznych systemów laserowych do przechwytywania pocisków rakietowych, artyleryjskich i bezzałogowych statków latających (bsl). Według DDR&D, nowa technologia doprowadzi do strategicznych zmian zdolności obrony powietrznej Izraela. Dyrektor DDR&D, gen. bryg. Yaniv Rotem zapowiedział na rok 2020 prezentację możliwości kluczowych technologii rozwijanych systemów laserowych (Izraelski test rakietowy?, 2019-12-08).

Izraelska koncepcja obejmuje trzy podstawowe platformy dla systemów laserowych: stacjonarne, mobilne i lotnicze

Izraelska koncepcja obejmuje trzy podstawowe platformy dla systemów laserowych: stacjonarne, mobilne i lotnicze

Prace prowadzone pod nadzorem DDR&D zostały podzielone na trzy programy, realizowane w kooperacji z przemysłem i instytutami badawczymi. Pierwszy obejmuje holowany, stacjonarny system przeciwlotniczy umieszczony w kontenerze, który będzie uzupełnieniem obrony powietrznej bliskiego zasięgu Iron Dome w zakresie zwalczania pocisków moździerzowych i artyleryjskich.

/ Grafiki i zdjęcia: Ministerstwo Obrony Izraela

Drugi system będzie posadowiony na samobieżnej platformie kołowej lub gąsienicowej i będzie pełnić rolę mobilnej obrony powietrznej dla jednostek zmechanizowanych w ruchu (tu jako przykłady wskazano ciężkie podwozie kołowe HEMTT 8×8, kołowy transporter opancerzony Eitan i bojowy wóz piechoty Namer). Będzie służył do ochrony przed takimi zagrożeniami, jak przeciwpancerne pociski kierowane, pociski manewrujące i artyleryjskie. Uzupełnią zatem systemy aktywnej ochrony pojazdów (ASOP) zainstalowane na czołgach Merkava, transporterach i wozach piechoty Namer czy kto Eitan (Iron Fist dla Eitana, 2019-08-21; Premiera wzt Namer, 2019-03-21).

Trzeci zostanie zintegrowany z bezzałogowym statkiem latającym, co pozwoli na wykorzystanie systemu laserowego do przechwytywania celów na wyższych pułapach i na większych odległościach od własnych sił, a także pociski rakietowe na wyrzutniach czy w początkowych fazach lotu. Jako platforma zostanie wykorzystany bsl klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance, średniego pułapu o dużej długotrwałości lotu) lub HALE (High-Altitude Long Endurance, dużego pułapu o dużej długotrwałości lotu).

Jak podkreśla DDR&D, wysokoenergetyczna broń laserowa oferuje stosunkowo niskie koszty użycia, zwiększenie zdolności obronnych np. przeciwko rosnącym zagrożeniom ze strony bsl i uzupełnienie droższych systemów kinetycznych opartych o pociski rakietowe czy amunicję przeciwlotniczą. Przełom technologiczny dotyczy przezwyciężenia podstawowych wad systemów laserowych, czyli celowania i stabilizacji wiązki laserowej na dużych dystansach i podatności na działanie czynników atmosferycznych.

Izrael jest kolejnym państwem, które realizuje niezależne prace nad wdrażaniem systemów laserowych, głównie światłowodowych opartych na ciele stałym. Najwyższy poziom technologiczny reprezentują obecnie rozwijane demonstratory i prototypy w USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Chinach, Rosji, Japonii czy Turcji. Do grona tych państw próbuje dołączyć także Korea Południowa (Laser na USS Dewey, 2019-11-12; Przeciwlotniczy laser HELWS, 2019-10-24; Morskie próby lasera SSL-TM, 2019-10-19; Korea Płd. opracuje przeciwlotniczy laser, 2019-09-24).