17 listopada br. spółka BAE Systems poinformowała, że opracowany przez nią transponder systemu swój-obcy (IFF, Identification Friend or Foe) dla samolotów przewagi powietrznej F-22A Raptor otrzymał certyfikat Departamentu Obrony USA (BAE Systems dołącza do programu Vanguard Skyborg, 2020-10-23).

Zajmując się od ponad 75 lat systemami IFF, BAE Systems dostarczyła ponad 15500 transponderów, 1500 interrogatorów (nadajników zapytujących) i 6000 połączonych urządzeń interrogator/transponder (nadajników zapytujących/odzewowych). Urządzenia IFF umożliwiają identyfikację własnych jednostek i podejmowanie świadomych decyzji w systemie obrony powietrznej. / Zdjęcie: Michał Adamowski

Zajmując się od ponad 75 lat systemami IFF, BAE Systems dostarczyła ponad 15500 transponderów, 1500 interrogatorów (nadajników zapytujących) i 6000 połączonych urządzeń interrogator/transponder (nadajników zapytujących/odzewowych). Urządzenia IFF umożliwiają identyfikację własnych jednostek i podejmowanie świadomych decyzji w systemie obrony powietrznej. / Zdjęcie: Michał Adamowski

Certyfikat przyznało biuro programu AIMS (International Air Traffic Control Radar Beacon System, Identification Friend or Foe, Mark XII/Mark XIIA Systems; Systemu Radiolatarni Międzynarodowej Kontroli Ruchu Lotniczego, Systemów Identyfikacji Swój-Obcy Mark XII/Mark XIIA). Integracja waveformu transpondera IFF jest częścią kontraktu realizowanego na zlecenie amerykańskiej marynarki wojennej (US Navy), przewidującego modernizację użytkowanych w wojskach lotniczych (US Air Force, USAF) terminali wielofunkcyjnego systemu dystrybucji informacji połączonego taktycznego systemu radiowego (MIDS JTRS, Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radios). 

Transponder IFF opracowany przez BAE Systems dla F-22A Raptor jest zintegrowany z podsystemem wielokanałowym zgodnym z nowym standardem kryptograficznym Mod 5 poziomu 2. Jego konfigurację można zmieniać za pomocą oprogramowania, a nie sprzętu. Jest on również kompatybilny z awioniką samolotu, wykorzystującym terminale łącz wymiany danych Link-16 i systemu taktycznej nawigacji lotniczej (BAE oferuje pakiet cyberochrony platform Fox Shield, 2020-10-15). 

Donna  Linke-Klein,  dyrektor  BAE  Systems  ds.  systemów  taktycznych powiedziała, że to pierwszy system IFF opracowany przez spółkę dla samolotu bojowego piątej generacji. Dodała, że certyfikacja  zdolności  Mod  5  poziomu  2  w  tym  transponderze  jest  niezbędna  dla  uzyskania  certyfikatu  na  poziomie  platformy  od  AIMS  i  Federalnej  Administracji  Lotnictwa  FAA (Federal Aviation Administration) (GatewayONE połączy F-22 i F-35, 2020-05-04). 

Biuro programowe AIMS zajmuje się interoperacyjnością systemów IFF używanych w siłach zbrojnych USA i państw sojuszniczych. Terminal MIDS JTRS z transponderem IFF jest już produkowany seryjnie i przechodzi próby naziemne oraz w locie na pokładzie samolotu F-22A Raptor, przygotowujące do certyfikacji na poziomie całej platformy. Wdrożenie operacyjne urządzenia we flocie F-22A planowane jest na 2021 (Wypadek F-22A Raptor, 2020-05-16). 

Terminal MIDS JTRS został zaprojektowany przez spółkę Data Link Solutions,  będącą  joint  venture BAE Systems i Collins Aerospace. Jest to czterokanałowa radiostacja, która obsługuje złożone terminale łączy wymiany danych Link-16 oraz maksymalnie trzy dodatkowe protokoły łączności, w tym Tactical Targeting Network Technology (technologię sieciocentrycznego wyboru celów i sposobów ich atakowania). Terminal może również służyć jako host (urządzenie uczestniczące w wymianie danych lub udostępniające usługi sieciowe poprzez sieć komputerową za pomocą protokołu komunikacyjnego TCP/IP oraz posiadające własny adres IP) i zapewniać przetwarzanie komputerowe w celu uruchamiania routingu (wyznaczania trasy i wysłania nią pakietu danych w sieci komputerowej) oraz aplikacji specyficznych dla platformy, obniżając tym samym koszt niezbędnych prac integracyjnych (Collins dostarczy tysiące radiostacji, 2020-09-21, BAE Systems z usługami wojskowego GPS, 2020-08-04).