22 kwietnia spółka BAE Systems  poinformowała o otrzymaniu zlecenia od amerykańskiej Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) na opracowanie analityki uczenia maszynowego jako usługi zapewniającej stałą, globalną świadomość sytuacyjną.

Usługa analiz geoprzestrzennych w chmurze pozwoli na wykorzystanie danych komercyjnych i ogólnodostępnych, w tym zdjęć satelitarnych, w oparciu o technologię uczenia maszynowego, do automatycznego wykrywania statków prowadzących nielegalne połowy / Grafika: BAE Systems

Usługa analiz geoprzestrzennych w chmurze pozwoli na wykorzystanie danych komercyjnych i ogólnodostępnych, w tym zdjęć satelitarnych, w oparciu o technologię uczenia maszynowego, do automatycznego wykrywania statków prowadzących nielegalne połowy / Grafika: BAE Systems

Ten nowy model technologii ma na celu udostępnienie zautomatyzowanej usługi, która pozwoli na wykorzystanie danych komercyjnych i ogólnodostępnych, w tym zdjęć satelitarnych, do zapewnienia ciągłej światowej świadomości sytuacyjnej w odniesieniu do różnorodnych wyzwań, w tym wykrywania i prognozowania anomalii.

W ramach programu analiz geoprzestrzennych w chmurze (Geospatial Cloud Analytics, GCA) DARPA, zespół badawczo-rozwojowy BAE Systems FAST Labs  z Burlington w stanie Massachusetts, a także Arlington w stanie Wirginia, zamierza wykorzystać technologię analizy danych z różnych źródeł wywiadowczych służącą do tworzenia wzorców uczenia się i ich zastosowania (Multi-INT Analytics for Pattern Learning & Exploitation, MAPLE).

Celem jest zaoferowane MAPLE – sprawdzonego rozwiązania, opracowywanego od ponad 10 lat – jako usługi (MAPLE as a service – MaaS). Podejście to ma na celu zastosowanie automatycznej analizy problemu, pozwalając operatorom na wyszukiwanie danych w celu udzielenia odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące ważnych problemów misji, przy jednoczesnym zrezygnowaniu z przeprowadzania tradycyjnej obszernej analizy ręcznej. Na potrzeby tego programu zespół BAE Systems stara się zastosować MaaS do proponowanego zadania morskiego, aby automatycznie i niezawodnie wykrywać statki prowadzące nielegalne połowy.

Technologia BAE Systems może być stosowana w wielu domenach i może być wykorzystywana w chmurze. To czyni ją niezwykle elastycznym i łatwo skalowalnym rozwiązaniem, które zapewni operatorom zdolność do obserwacji niebezpieczeństw na całym świecie. Celem spółki jest automatyzacja analityki w nowy sposób, tak aby można było wykorzystać zdolności uczenia maszynowego w celu odkrycia niuansowych wzorców zarówno w zbiorach dużych, jak i rzadkich danych, do rozwiązania bardzo skomplikowanych problemów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu kraju.

Badania nad programem GCA wykorzystują zdolności BAE Systems w dziedzinach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, takie jak adaptacyjne wnioskowanie i analiza w technologii autonomicznej. GCA jest jednym z kilku obszarów badań prowadzonych przez BAE Systems, obejmujących bieżące prace DARPA nad programem metodologii narzędzi, zdolności i oceny cech szczególnych. Program ten opiera się na kilkunastu latach badań nad różnymi innymi programami, prowadzonymi razem z DARPA, a także z Laboratorium Badawczym Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (Air Force Research Laboratory, AFRL).

Wcześniej, w ostatnich kilku miesiącach BAE Systems otrzymała dwa zlecenia do agencji DAPRA. W grudniu 2018 o wartości 3,1 mln USD (12,94 mln zł) na opracowanie półautonomicznego oprogramowania do planowania misji w wielu domenach operacyjnych o nazwie MARS (Multi-domain Adaptive Request Service). Natomiast w lutym 2020, DARPA zleciła opracowanie narzędzi analitycznych w ramach programu SIGMA+ do wykrywania i przeciwdziałania zagrożeniom związanych z bronią masowego rażenia (Oprogramowanie BAE do planowania misji, 2019-12-06; BAE Systems wesprze wykrywanie zagrożeń masowego rażenia, 2020-02-14).