3 grudnia spółka BAE Systems poinformowała, że otrzymała zlecenie w wysokości 3,1 mln USD (11,97 mln zł) od amerykańskiej Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) na opracowanie półautonomicznego oprogramowania do planowania misji w wielu domenach operacyjnych o nazwie MARS (Multi-domain Adaptive Request Service).

Oprogramowanie MARS zostanie opracowane w oparciu o 20-letnie doświadczenie spółki BAE Systems w zakresie rozwoju technologii autonomicznych / Grafika: BAE Systems

Oprogramowanie MARS zostanie opracowane w oparciu o 20-letnie doświadczenie spółki BAE Systems w zakresie rozwoju technologii autonomicznych / Grafika: BAE Systems

 

Obecnie w siłach zbrojnych oceny dostępności i koordynacji wykorzystania czujników, systemów łączności, uzbrojenia i innych zasobów dokonująć ręcznie żołnierze. Realizowany przez DARPA program ACK (Adapting Cross-Domain Kill-Webs) ma na celu opracowanie i wdrożenie oprogramowania dla wojska, które pozwoli na zautomatyzowanie zarządzania zasobami pola walki. Ma to zaaowocować zwiekszeniem skuteczności i efektywności we wszystkich domenach (kosmicznej, w powietrzu, na lądzie i na morzu) (OSINT dla US Army, 2019-10-29).

Oprogramowanie MARS ma pomagać użytkownikom w wyborze najlepszych opcji podczas planowania misji w obliczu szybko zmieniającej sytuacji na polu walki. Automatyczną identyfikacja dostępnych możliwości, a następnie szybka ocena kosztów i korzyści związanych z ich zastosowaniem ma pozwolić na efektywniejsze zarządzanie dostępnymi środkami bojowymi i w konsekwencji redukować ewentualne straty.

Jak powiedział Chris Eisenbies, dyrektor BAE Systems ds. linii produktów wdziale autonomii, sterowania i oszacowania, planowanie misji w wielu domenach jest złożone, ponieważ obejmuje ogromną liczbę zmiennych rozproszonych, takich jak systemy, zasoby oraz załogowe i bezzałogowe statki powietrzne, pojazdy i jednostki morskie. MARS ma ułatwić wybór najlepszych środków i ich efektywnego wykorzystania.

Opracowaniem oprogramowania zajmie się wyspecjalizowana komórka badawczo-rozwojowa spółki BAE Systems o nazwie FAST Labs z Burlington w stanie Massachusetts, a także Arlington w stanie Wirginia, wraz z zespołem specjalistów z Carnegie Mellon University z Pittsburgha w stanie Pensylwania.