16 października na zamkniętym spotkaniu dla hiszpańskich mediów, przedstawiciele lokalnego oddziału europejskiej spółki Airbus Defence and Space zaprezentowali koncepcję samolotu szkolenia zaawansowanego nowej generacji o kryptonimie AFJT (Airbus Future Jet Trainer), oferowanego dla hiszpańskim wojskom lotniczym (Ejército del Aire) (Samoloty i śmigłowce Airbusa dla Hiszpanii, 2020-08-02).

Wizualnie, AFJT jest podobny do rozwijanego w końcu lat 1990. przez konsorcjum EADS samolotu szkolenia zaawansowanego i szturmowego Mako/HEAT w ramach projektu AT-2000 na potrzeby programu Eurotrainer

Wizualnie, AFJT jest podobny do rozwijanego w końcu lat 1990. przez konsorcjum EADS samolotu szkolenia zaawansowanego i szturmowego Mako/HEAT w ramach projektu AT-2000 na potrzeby programu Eurotrainer

 
Koncepcję zaprezentowali Fernando Peces, dyrektor programu Eurofighter w Hiszpanii, części działu Military Aircraft w Airbus Defence and Space oraz Javier Escribano, dyrektor działu Future Combat Programs. Jak podkreślili, AFJT może być projektem całkowicie hiszpańskim i przeznaczonym w pierwszej kolejności dla hiszpańskiego odbiorcy. Koncepcja zakłada budowę jednosilnikowego, dwumiejscowego samolotu osiągającego prędkość co najmniej transsoniczną (okołodźwiękową), zgodnie z wymogami operacyjnymi Ejército del Aire.

Według nich, AFJT mógłby być centralnym elementem zintegrowanego systemu szkolenia zaawansowanego pilotów samolotu bojowego nowej generacji FCAS (Future Combat Air System), który powstaje wspólnymi siłami z Francją i Niemcami. AFJT miałby być następcą odrzutowych samolotów szkolenia zaawansowanego CASA C-101EB-01 Aviojet i Northrop/CASA F-5M Freedom Fighter, w szacowanej liczbie zapotrzebowania na, odpowiednio, 50 i 55 egzemplarzy. Nowy samolot mógłby pozostawać w służbie nawet po 2050 roku (Postępy w programie FCAS, 2020-02-14; Postępy w programie FCAS, 2020-02-14).

W inicjatywie budowy nowego samolotu szkolenia zaawansowanego, oprócz hiszpańskiego oddziału Airbusa biorą udział spółki: Indra, Tecnobit, GMV, ITP Aero, CESA Héroux-Devtek España i Otros / Grafiki: Airbus Defence and Space

W inicjatywie budowy nowego samolotu szkolenia zaawansowanego, oprócz hiszpańskiego oddziału Airbusa biorą udział spółki: Indra, Tecnobit, GMV, ITP Aero, CESA Héroux-Devtek España i Otros / Grafiki: Airbus Defence and Space

Cechą charakterystyczną ma być możliwość rekonfiguracji wyświetlaczy w kabinie, aby dostosować go do szkolenia na różne typy samolotów bojowych, nie tylko przyszłego FCAS, ale także obecnie wykorzystywanych C.15/CE.15 Hornet/EF-18AM (lokalne oznaczenie F-18A+/B+ Hornet) i C.16 Tifón (Eurofighter EF-2000 Typhoon w wersjach Tranche 1, Tranche 2 i Tranche 3A). Żeby temu sprostać, będzie musiał symulować działanie wielofunkcyjnych stacji radiolokacyjnych i uzbrojenia klasy powietrze-powietrze i powietrze-ziemia (Hiszpania negocjuje zakup kolejnych Typhoonów, 2020-07-10).

W inicjatywie budowy nowego samolotu szkolenia zaawansowanego, oprócz Airbusa, który ma odpowiadać za projekt, integrację i ewentualną produkcję seryjną, biorą udział hiszpańskie spółki: Indra (symulatory), Tecnobit (systemy łączności i wyposażenie kabiny), GMV (oprogramowanie i systemu pokładowe), ITP Aero (zespół napędowy), CESA Héroux-Devtek España (podwozie i siłowniki) i Otros (wyposażenie dodatkowe, płatowiec itd.). Oprócz tego, planowane jest włączenie innych hiszpańskich podmiotów w ramach łańcucha poddostawców.

Co ciekawe, konstrukcja AFJT pozwoli przekształcić go w lekki samolot szturmowy, w tym do roli tzw. agresorów podczas realistycznych ćwiczeń pilotów samolotów bojowych. Dlatego nie wykluczono również modyfikacji w zakresie osiągania prędkości ponaddźwiękowych.

Według przedstawicieli Airbusa, wstępne szacunki przeprowadzone przez analityków wskazują, że każe 100 mln EUR (457 mln zł) zainwestowane przez rząd hiszpański w inicjatywę, pozwoli na utworzenia od 2100 do 2500 miejsc pracy i na zwrócenie do budżetu kwoty rzędu około 36 mln EUR (165 mln zł) w postaci podatków i składek na ubezpieczenia socjalne. Ponadto, hiszpański rząd otrzymywałby części z zysków z ewentualnego eksportu (np. do Francji i Niemiec, które także będą potrzebować nowego samolotu tej klasy). Dlatego też badana jest ewentualna współpraca z podmiotami z tych państw, np. w zakresie napędu z konsorcjum Eurojet czy spółką Safran.

Wizualnie, AFJT jest podobny do rozwijanego w końcu lat 1990. przez konsorcjum EADS (zastąpionego przez Airbusa) samolotu szkolenia zaawansowanego i szturmowego Mako/HEAT (High Energy Advanced Trainer) w ramach projektu AT-2000 na potrzeby programu Eurotrainer. Bazował na doświadczeniach z zachodnioniemieckiego programu MBB Lampyridae z lat 1980. Co istotne, Mako/HEAT miał mieć 8,25 m długości, natomiast według deklaracji Airbusa, AFJT ma mieć około 10 m długości. Według Pecesa i Escribano, AFJT jest jednak projektem, który powstaje od zera i nie ma nic wspólnego z Mako/HEAT.