3 marca 3. Regionalna Baza Logistyczna (3. RBLog.) z Krakowa poinformowała o podpisaniu umów ze spółką Griffin Group Defence z Warszawy na dostawę łącznie 1204 nakładek z gruntozaczepami do taśm gąsienicowych z nakładkami do pojazdów inżynieryjnych Wojska Polskiego typów: Transporter Rozpoznania Inżynieryjnego (TRI), samobieżny transporter pływający PTS-M i transporter minowania narzutowego Kroton.
 3. RBLog. podpisała umowę z Griffin Group Defence na dostawę ponad 1200 nakładek z gruntozaczepami do taśm gąsienicowych z nakładkami na potrzeby pojazdów inżynieryjnych  / Zdjęcie: ppor. Marcin Jasiński, 1. Brzeski Pułk Saperów

3. RBLog. podpisała umowę z Griffin Group Defence na dostawę ponad 1200 nakładek z gruntozaczepami do taśm gąsienicowych z nakładkami na potrzeby pojazdów inżynieryjnych / Zdjęcie: ppor. Marcin Jasiński, 1. Brzeski Pułk Saperów

Postępowanie realizowane procedurą ograniczoną zostało uruchomione 17 listopada 2020. Maksymalna liczba oferentów nie mogła przekroczyć pięciu. Kryteriami wyboru oferty były cena (90%) i gwarancja (10%).

Zamówienie podzielono na trzy zadania. Pierwsze obejmowało dostawę 840 nakładek z gruntozaczepami do taśm gąsienicowych z nakładkami do Transporterów Rozpoznania Inżynieryjnego. Oczekiwano dostawy części zamiennej taśmy gąsienicowej z nakładkami gumowymi typ 156C produkowanej przez niemiecką spółkę Defense Service Tracks (DST), dostarczaną dla Wojska Polskiego w poprzednich latach.

Drugie zadanie dotyczyło dostawy 300 nakładek do samobieżnych transporterów pływających PTS-M, które są częścią zamienną taśmy gąsienicowej z nakładkami gumowymi typ 164D, również dostarczaną przez DST. Trzecie zadanie dotyczyło dostawy 64 nakładek na gąsienice transporterów minowania narzutowego Kroton do nakładek gumowych typ 156C od DST (Prototyp PMN Baobab-K w 2021, 2018-12-29).

We wszystkich częściach wpłynęły po jednej ofercie od spółki Griffin Group Defence, z którą zawarto trzy umowy. Decyzja o udzieleniu zamówienia zapadła 25 lutego. Jeśli chodzi o nakładki do TRI, początkowa wartość ofert wynosiła 1 502 440,80 zł netto (1 848 002,18 zł brutto), ale ostatecznie wynegocjowano kwotę 1 383 429,60 zł netto (1 701 618,41 zł brutto). W przypadku nakładek do PTS-M, oferta wynosiła 536 583 zł netto (659 997,09 zł brutto), a po negocjacjach 433 116 zł netto (532 732,68 zł brutto). Na nakładki do Krotonów wykonawca żądał początkowo 114 472 zł netto (140 800,56 zł brutto), ale udało się wynegocjować kwotę 111 934,72 zł netto (137 679,71 zł brutto). Łącznie zamawiający zapłacił 1 928 480,32 zł netto (2 372 030,80 zł brutto).