Przejdź do serwisu tematycznego

Nowe informacje o Mieczniku

Konsorcjum PGZ-Miecznik zorganizowało 14 grudnia w Gdyni kolejne z cyklu spotkań z mediami, mające na celu przekazanie informacje dotyczące postępów programu budowy polskich fregat wielozadaniowych.

Konsorcjum PGZ-Miecznik zorganizowało 14 grudnia w Gdyni kolejne z cyklu spotkań z mediami, mające na celu przekazanie informacje dotyczące postępów programu budowy polskich fregat wielozadaniowych. Dyrektor programu Cezary Cierzan przedstawił pokrótce w jakiej obecnie fazie znajduje się program, przypominając że zgodnie z harmonogramem, 30 listopada konsorcjum złożyło w Agencji Uzbrojenia dokumentację projektową czyli projekt wstępny oraz harmonogramy, kosztorysy i plany dotyczące realizacji programu Miecznik (Projekt wstępny fregat Miecznik przekazany Agencji Uzbrojenia).

Konsorcjum PGZ-Miecznik zorganizowało 14 grudnia w Gdyni kolejne z cyklu spotkań z mediami, mające na celu przekazanie informacje dotyczące postępów programu budowy polskich fregat wielozadaniowych / Grafika: PGZ-Miecznik

Do końca marca Agencja Uzbrojenia ma teraz czas na dokonanie oceny projektu wstępnego i zweryfikowania czy spełnia on wymagania zawarte w założeniach taktyczno-technicznych. W trakcie prac ustalone zostaną ostateczne wymagania taktyczno-techniczne, uściślone i uszczegółowione zapisy umowy. Wtedy być może poznamy również uaktualnione harmonogramy dostawy poszczególnych okrętów, które zgodnie z deklaracją dyrektora Cierzana nie będą znacznie odbiegać od dotychczas przedstawianych (MSPO 2022: Podział prac w polskich stoczniach w programie Miecznik).

Zwrócił przy tym uwagę na trudną sytuację rynkową, która wpłynęła na zaburzenie łańcuchów dostaw, co powoduje że nie wszystkie elementy mające trafić na Mieczniki są dostępne w oczekiwanych przez konsorcjum terminach. Terminy będą także związane z możliwościami budżetowymi Agencji Uzbrojenia przewidywanymi na kolejne lata realizacji tego programu. Pomimo tego w chwili obecnej podtrzymany pozostaje termin palenia pierwszych blach prototypowej jednostki, które zaplanowane zostało na sierpień 2023 roku (Miecznik: Aktualny stan najważniejszego programu modernizacyjnego Marynarki Wojennej).

W toku ożywionej dyskusji jaka wywiązała się w drugiej fazie spotkania poświęconej odpowiedziom na pytania dziennikarzy otrzymaliśmy kilka uszczegółowionych informacji dotyczących procesu powstawania dokumentacji projektowej Miecznika oraz podziału odpowiedzialności za nią pomiędzy konsorcjum PGZ-Miecznik oraz poddostawcę czyli brytyjskiego Babcocka (Uzbrojenie Miecznika ujawnione).

Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że całkowicie opracowany przez Brytyjczyków został projekt wstępny okrętu, jak również to, że na bazie własnego, zmodyfikowanego według polskich wymagań, modelu 3D przygotowana zostanie przez nich dokumentacja techniczna. Na jej podstawie rozpocznie się budowa okrętu w Polsce, równocześnie zaś w ramach konsorcjum PGZ-Miecznik będzie powstawał polski model 3D okrętu, będący podstawą do wytworzenia dalszej dokumentacji wykonawczej oraz do przyszłego wsparcia eksploatacji. Otrzymaliśmy również informację, że umowa licencyjna dopiero zostanie zawarta, stąd też na chwilę obecną nie są jeszcze szczegółowo ustalone prawa obu stron do otrzymanej dokumentacji, takie jak np. kwestia w jakim zakresie strona polska będzie mogła dokonywać zmian w projekcie bez zgody jego dostawcy (Konsorcjum PGZ-Miecznik zawarło strategiczne porozumienia o współpracy przemysłowej).

Na dalsze nowe informacje w kwestii przebiegu programu przyjdzie nam teraz czekać do zakończenia oceny przedstawionej dokumentacji przez Agencję Uzbrojenia i podjęcia przez nią decyzji dotyczącej wyboru opcjonalnych elementów uzbrojenia i wyposażenia. W kwietniu przyszłego roku powinniśmy więc poznać odpowiedzi na wiele pytań dotyczących przyszłych polskich fregat (Wstępny wybór projektu koncepcyjnego fregaty Miecznik).

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

Powiązane wiadomości

X