Przejdź do serwisu tematycznego

AKTUALIZACJA PILNE

Wstępny wybór projektu koncepcyjnego fregaty Miecznik

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, 10 lutego br., Siły Zbrojne RP dokonały wstępnego wyboru projektu koncepcyjnego fregaty Miecznik dla Marynarki Wojennej RP.

W wyniku przeprowadzonych analiz dokonana została ocena trzech wariantów projektu koncepcyjnego okrętu wraz ze Zintegrowanym Systemem Walki (ZSW), opracowanych na podstawie propozycji partnerów zagranicznych. Ocena została przeprowadzona na podstawie kryteriów dotyczących m.in. parametrów taktyczno-technicznych, potencjału bojowego, możliwości dokonania unifikacji pozyskiwanego sprzętu wojskowego z wyposażeniem posiadanym obecnie przez Siły Zbrojne RP, a także kosztów cyklu życia zaproponowanych rozwiązań i ich dalszego potencjału modernizacyjnego. Podkreślić należy, że różnice punktowe w sumarycznej ocenie każdego z rozwiązań były nieznaczne, a wybór każdego z nich zapewnia pozyskanie porównywalnych zdolności operacyjnych dla Marynarki Wojennej RP, w tym możliwości realizacji przedsięwzięć sojuszniczych w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, np. wykonywania zadań w ramach Stałych Zespołów Okrętów NATO.

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, 10 lutego br., Siły Zbrojne RP dokonały wstępnego wyboru projektu koncepcyjnego fregaty Miecznik dla Marynarki Wojennej RP / Grafika: Polska Grupa Zbrojeniowa

W efekcie przeprowadzonej oceny wyłoniony został wariant pierwszego wyboru oraz warianty alternatywne realizacji projektu Miecznik. Za najkorzystniejsze wskazano propozycje przedstawione przez niemieckich i brytyjskich partnerów przemysłowych, a ocena punktowa pomiędzy nimi nie przekraczała 5%. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie negocjacji pomiędzy Konsorcjum PGZ-Miecznik a zagranicznymi partnerami oferującymi technologie platformy okrętowej oraz ZSW. Ostateczne podpisanie umowy Business-to-Business przez Konsorcjum PGZ-Miecznik z partnerem zagranicznym, którego rozwiązanie zostało wskazane jako wariant pierwszego wyboru, będzie uzależnione od ostatecznych warunków i kosztów pozyskania. Kolejnym aspektem niezbędnym do zawarcia ostatecznego porozumienia jest uzgodnienie przez strony przemysłowe warunków pozwalających spełnić nałożone na wykonawcę wymagania wynikające z przeprowadzonej oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (PIBP), co jest związane z niezbędnym transferem technologii i budową potencjału przemysłowego w polskich stoczniach i ośrodkach badawczych.

W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, zgodnie z rekomendacją zamawiającego, wykonawca powinien przystąpić do rozmów z partnerem zagranicznym, którego rozwiązanie zostało wskazane jako wariant drugiego wyboru.

W związku z powyższym, mając na uwadze dobro trwających negocjacji, ostateczne wskazanie dokonanego wyboru platformy wraz z ZSW w ramach programu Miecznik zostanie podane do publicznej wiadomości po ich zakończeniu.

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie przygotowanie Projektu Wstępnego dla wybranego rozwiązania oraz opracowanie zaktualizowanego Przemysłowego Studium Wykonalności i Analiz Techniczno-Ekonomicznych. Równocześnie rozpoczęty zostanie transfer technologii i wiedzy, a także rozpocznie się przygotowywanie potencjału do rozpoczęcia produkcji prototypu okrętu Miecznik wraz z ZSW – pierwszej jednostki z serii. Zgodnie z harmonogramem, budowa okrętów rozpocznie się w 2023 roku, a pierwsza jednostka ma być gotowa do czerwca 2028 roku, natomiast dostawy kolejnych jednostek zostały przewidziane do 2034 r.

Umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Inspektoratem Uzbrojenia, którego następcą prawnym jest Agencja Uzbrojenia, a Konsorcjum PGZ-Miecznik, w składzie PGZ (lider) wraz z PGZ Stocznia Wojenna oraz Stocznia Remontowa Shipbuilding, została zawarta 27 lipca 2021 r.

Przedmiotem umowy jest pozyskanie na drodze pracy rozwojowej i zakupów jednego okrętu prototypowego, wraz z niezbędnymi środkami bojowymi, oraz dostawa dwóch jednostek seryjnych, wraz ze środkami bojowymi oraz pakietem szkoleniowym i logistycznym dla trzech jednostek.

Całkowita wartość umowy, szczegóły dotyczące wyposażenia i uzbrojenia okrętów, jak również przewidziany w kontrakcie transfer technologii zostaną doprecyzowane po zakończeniu I etapu, tj. po ostatecznym wyborze optymalnego, docelowego rozwiązania pozyskiwanego, w ramach zawartych porozumień, od partnera zagranicznego, stanowiącego podstawę do realizacji projektu Miecznik.

Okręty Miecznik zostaną wyposażone w systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe, systemy rażenia woda-woda i woda-ziemia oraz torpedy przeznaczone do zwalczania okrętów podwodnych. Jednostki te zwiększą zdolności Marynarki Wojennej RP w zakresie prowadzenia obserwacji i kontroli akwenów morskich, ochrony baz morskich, zwalczania celów nawodnych, podwodnych oraz lądowych znajdujących się w strefie brzegowej, jak również prowadzenia morskiej obrony powietrznej.

Informacja prasowa Agencji Uzbrojenia

AKTUALIZACJA

Resort obrony narodowej wskazał, że preferowaną odpowiedzią na wyzwania stawiane przed nowymi fregatami Marynarki Wojennej RP będą projekty od dwóch renomowanych dostawców rozwiązań tej klasy. Przed nami stoi teraz zadanie sprawnego domknięcia procesu negocjacyjnego i zawarcia stosownych porozumień B2B – powiedział Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ.

Zawarcie porozumień z partnerami zagranicznymi to warunek konieczny, żebyśmy mogli przejść do fazy preprodukcyjnej, czyli przygotowania Projektu Wstępnego „Mieczników” oraz uruchomienia prac inwestycyjnych na terenie naszych stoczni, by dostosować linie produkcyjne do technologii, w jakiej przewidziane jest wytwarzanie tych jednostek – dodał Sebastian Chwałek.

Informacja prasowa Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Nowe kanadyjskie plany modernizacyjne ujawnione

Ministerstwo Obrony Narodowej Kanady opublikowało plany modernizacyjne sił zbrojnych na najbliższe lata, a wśród nich m.in. zakup samolotu wczesnego ostrzegania i dowodzenia czy nowych śmigłowców…

Embraer C-390 Millenium do zadań specjalnych

Brazylijska spółka Embraer podpisała porozumienie z dowództwem rodzimych wojsk lotniczych na rozpoczęcie badań dotyczących adaptacji konstrukcji samolotu transportowego C-390 Millenium na potrzeby misji…

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X