3 czerwca Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) poinformowała, że w ubiegłym tygodniu na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych (CPSP) w Ustce, spółki wchodzące w skład Grupy w ramach konsorcjum wykonawczego, z sukcesem przeprowadziły strzelanie testowe demonstratora technologii Układów Wykonawczych Sterowania Rakiet (UWSR). W skład konsorcjum wchodzą spółki: Mesko, PIT-Radwar, Wojskowe Zakłady Elektroniczne (WZE), Wojskowy Zakłady Uzbrojenia (WZU), a współpracuje Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU).

Przeprowadzone badania potwierdziły poprawność przyjętych założeń projektowych w locie podsterowanym na platformie badawczej. Przebadano takie układy, jak telemetria, komputer pokładowy i aerodynamiczny układ wykonawczy sterowania / Zdjęcie: Polska Grupa Zbrojeniowa

Przeprowadzone badania potwierdziły poprawność przyjętych założeń projektowych w locie podsterowanym na platformie badawczej. Przebadano takie układy, jak telemetria, komputer pokładowy i aerodynamiczny układ wykonawczy sterowania / Zdjęcie: Polska Grupa Zbrojeniowa

 

Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) projekt (w ramach grantu nr DOB-BIO8/10/01/2016) o wartości 72 mln zł (z czego 60 mln zł z NCBiR), ma na celu dalszy rozwój kompetencji krajowego przemysłu i ośrodków badawczo-rozwojowych w zakresie technologii rakietowych krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu (SHORAD i VSHORAD) .

Finansowanie projektu zaplanowano od 27 grudnia 2016 do 26 maja 2020. Zakres projektu to rozwój technologii elektrycznych i gazodynamicznych układów wykonawczych sterowania rakiety, metody modelowania naddźwiękowych rakiet i ich układów sterowania, telemetrii rakiety krótkiego zasięgu i układów nawigacji bezwładnościowej.

Jak poinformował Andrzej Kensbok, prezes zarządu PGZ, projekt UWSR jest częścią szerszego,  realizowanego planu ustanawiania w Grupie Kapitałowej PGZ nowych zdolności w zakresie techniki rakietowej. Mają one kluczowe znaczenie zwłaszcza w kontekście programów modernizacyjnych Wojsk Obrony Przeciwlotniczej.

Marek Borejko, kierownik projektu i Dyrektor Biura Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej PGZ poinformował, że realizacja projektów we współpracy z NCBiR ma bezpośredni wpływ na rozwój takich technologii, jak Samobieżne Przeciwlotnicze Zestawy Rakietowe Poprad czy przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun/Grom-M. Obecnie są realizowane również projekty nowych systemów radiolokacyjnych P-18PL i PET/PCL (Poprady w 15. Brygadzie Zmechanizowanej, 2020-04-16).

Spółka Mesko zleciła Zakładowi Napędu Elektrycznego Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej opracowanie projektu układu napędowego dla serwomechanizmu sterów aerodynamicznych. Praca była realizowana we współpracy z Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa oraz Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych. Obejmowała opracowanie projektów maszyny elektrycznej, magazynu energii, przekształtnika energoelektronicznego i sterownika mikroprocesorowego dla serwomechanizmu steru 122-mm i 209-mm pocisków rakietowych klasy ziemia-ziemia oraz opracowanie i weryfikację w badaniach symulacyjnych algorytmów sterowania dla serwonapędu sterów aerodynamicznych.