Przejdź do serwisu tematycznego

MSPO 2021: Harmonogram Miecznika

Pierwszego dnia XXIX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego odbyła się prezentacja przedstawiająca aktualny stan programu budowy fregat Miecznik dla Marynarki Wojennej.

Pierwszego dnia XXIX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego odbyła się prezentacja przedstawiająca aktualny stan programu budowy fregat Miecznik dla Marynarki Wojennej. Dyrektor programu Cezary Cierzan w swoim wystąpieniu zapowiedział również regularne informowanie o postępach prac, zapowiadając że najbliższe spotkanie m.in. z przedstawicielami mediów odbędzie się 1 października w Gdyni.

Dyrektor programu Miecznik – Cezary Cierzan przedstawił podczas XXIX MSPO aktualny stan programu, w ramach którego mają powstać 3 fregaty dla Marynarki Wojennej

Obecnie toczy się etap 1 czyli prace nad przemysłowym studium wykonalności. W ich ramach nastąpi opracowanie przez konsorcjum PGZ-Miecznik trzech projektów koncepcyjnych wraz z analizami techniczno-ekonomicznymi, co powinno być zakończone w grudniu br.

Oparte one będą na propozycjach złożonych jako projekty wyjściowe przez trzech kontrahentów zagranicznych. Są to Arrowhead 140PL przedstawiony przez brytyjską firmę Babcock, F-100PL stanowiący ofertę hiszpańskiej Navantii oraz MEKO A-300PL niemieckiego TKMS. Na złożenie swoich propozycji spółki te mają czas do 15 listopada (Miecznik: Hiszpanie oferują Polsce F-100, Miecznik: Niemcy oferują Polsce MEKO A-300 PL).

Obecnie trwa przygotowanie trzech projektów koncepcyjnych opartych na wstępnych ofertach trzech kontrahentów zagranicznych: Arrowhead 140PL spółki Babcock, F-100PL Navantii oraz MEKO A-300PL od TKMS / Zdjęcia: Przemysław Gurgurewicz

Oddzielne postępowanie dotyczy opracowania przez konsorcjum PGZ-Miecznik konfiguracji zintegrowanego systemu walki (ZSW), który ma bazować na rozwiązaniach sprawdzonych już w świecie na okrętach klasy fregata przystosowanych jednak do wymogów MW. Jak dowiedziała się redakcja MILMAG, wśród firm oferujących swoje ZSW znajdują się Lockheed Martin, Thales oraz Saab.

Równolegle do prac związanych z przygotowaniem propozycji technicznych, trwają prace projektowe oraz koncepcyjne związane z przygotowaniem potencjału produkcyjnego i obsługowego w PGZ Stoczni Wojennej.

Siły Zbrojne RP wyboru jednej z trzech przedłożonych propozycji mają dokonać w lutym 2022 r. Zakończeniem przemysłowego studium wykonalności ma być zatwierdzenie założeń taktyczno-technicznych dla okrętu Miecznik, co powinno według przedstawionego planu nastąpić w marcu 2022 r.

Od marca 2022 r. do stycznia 2023 r. ma trwać 2. etap programu Miecznik, w ramach którego na bazie wybranego okrętu nastąpi przygotowanie i zatwierdzenie projektu wstępnego wraz z analizą techniczno-ekonomiczną.

W tym czasie mają także mieć miejsce inwestycje w PGZ Stoczni Wojennej, zapewniające jej, odpowiedni do potrzeb wynikających z budowy fregaty, potencjał produkcyjny.

Finalnym, 3. etapem będzie budowa okrętów. Gotowa jednostka prototypowa, wliczając w to szkolenie załogi, próby oraz badania kwalifikacyjnymi ma być według przedstawionego planu wprowadzona do służby do czerwca 2028 r. Po niej nastąpić ma budowa dwóch okrętów seryjnych, które do służby miałyby wejść odpowiednio w sierpniu 2033 i sierpniu 2034 r. Także w terminie do sierpnia 2034 r. dostarczone mają być pakiety logistyczne oraz środki bojowe dla wszystkich trzech jednostek.

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X