Konsorcjum PGZ-MIECZNIK w składzie Polska Grupa Zbrojeniowa (lider) oraz PGZ Stocznia Wojenna (PGZ SW) zostało powołane 14 maja. Nowopowstała organizacja ma odpowiadać za projekt nowoczesnej, pełnomorskiej jednostki dla Marynarki Wojennej RP.

Powołanie konsorcjum PGZ-MIECZNIK / Zdjęcie: PGZ

Powołanie konsorcjum to kamień milowy w projekcie budowy fregat dla Marynarki Wojennej RP. Kolejnym ważnym krokiem będzie  złożenie do Inspektoratu Uzbrojenia wstępnego formularza ofertowego. Jesteśmy gotowi do zaprojektowania i wybudowania okrętów takich jak fregata, opartych na najnowocześniejszych technologiach i o dużym stopniu skomplikowania

powiedział Sebastian Chwałek, prezes Zarządu PGZ S.A.

Tego samego dnia zawarto również porozumienie pomiędzy Konsorcjum PGZ-MIECZNIK a stocznią Remontowa Shipbuilding S.A. Gdańska stocznia, z którą PGZ SW współpracuje m.in. w projekcie budowy niszczycieli min Kormoran II, dołączy do Konsorcjum w kolejnym etapie postępowania.

By podołać temu wyzwaniu i w pełni wykorzystać szansę, jaką daje realizacja tak prestiżowego i niezwykle ważnego kontraktu potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych partnerów. Mając na względzie wagę przedsięwzięcia chcemy zaangażować w projekt kolejne polskie firmy, zarówno z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jak i z szeroko rozumianego prywatnego przemysłu stoczniowego i obronnego

dodał Sebastian Chwałek.

Program Miecznik zakłada budowę trzech nowoczesnych, nawodnych okrętów nowego typu (prawdopodobnie fregat rakietowych) dla Marynarki Wojennej RP. Wielozadaniowe jednostki tej klasy mają zapewnić zdolności operacyjne do realizacji zadań na morzu, co ma zabezpieczyć szlaki żeglugowe, zapewnić bezpieczeństwo militarne i potencjał odstraszania Polski na arenie międzynarodowej. Zgodnie ze słowami Ministra Obrony Narodowej, Mariusza Błaszczaka, potwierdzonymi Redakcji MILMAG przez CO MON nowe okręty mają mieć zarówno zdolności obrony powietrznej, jak i zwalczać wrogie jednostki nawodne za pomocą pocisków rakietowych (Plan Modernizacji Technicznej 2021-2035).

/ Na podstawie informacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej