Przejdź do serwisu tematycznego

Miecznik: Potencjalni partnerzy PGZ w zakresie CMS

Konsorcjum PGZ-Miecznik dokonało preselekcji czterech wiodących potencjalnych partnerów w zakresie Systemu Zarządzania Walką do fregat rakietowych kr. Miecznik.

23 września Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) poinformowała, że konsorcjum PGZ-Miecznik dokonało preselekcji czterech wiodących potencjalnych partnerów w zakresie Systemu Zarządzania Walką (CMS, Combat Management System) do fregat rakietowych kr. Miecznik dla Marynarki Wojennej RP (MSPO 2021: Harmonogram Miecznika).

Konsorcjum PGZ-Miecznik dokonało preselekcji czterech wiodących potencjalnych partnerów w zakresie Systemu Zarządzania Walką do fregat rakietowych kr. Miecznik / Grafika: Leonardo

Konsorcjum w składzie Polska Grupa Zbrojeniowa, PGZ Stocznia Wojenna oraz Remontowa Shipbuilding dokonało wyboru czterech potencjalnych partnerów Konsorcjum PGZ-Miecznik w obszarze Systemu Zarządzania Walką na fregaty, które zostaną wyprodukowane w ramach programu pk. Miecznik.

Do dalszego etapu przeszły:

  • Thales (Francja);
  • Navantia (Hiszpania);
  • Leonardo (Włochy);
  • Saab (Szwecja).

Konsekwentnie stawiamy kolejne kroki w realizacji programu Miecznik. Postawiliśmy na przedsiębiorstwa, posiadające w swojej ofercie rozwiązania odpowiadające na wymagania stawiane przed nowymi fregatami dla Marynarki Wojennej RP. Z pozostałymi dostawcami biorącymi dotychczas udział w dialogu obejmującym obszar Zintegrowanego Systemu Walki, kontynuujemy rozmowy w zakresie dostaw różnych podsystemów uzbrojenia czyli sensorów i efektorów – powiedział Sebastian Chwałek, prezes zarządu Grupy PGZ.

Program pk. Miecznik zakłada pozyskanie trzech nowoczesnych fregat dla Marynarki Wojennej RP. Wielozadaniowe jednostki tej klasy zapewnią zdolności operacyjne do realizacji zadań na morzu, co zabezpieczy szlaki żeglugowe, zapewni bezpieczeństwo militarne i potencjał odstraszania, a także wzmocni pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Oparte one będą na propozycjach złożonych jako projekty wyjściowe przez trzech kontrahentów zagranicznych. Są to Arrowhead 140PL przedstawiony przez brytyjską spółkę Babcock, F-100PL stanowiący ofertę hiszpańskiej Navantii oraz MEKO A-300PL niemieckiej TKMS. Na złożenie swoich propozycji spółki te mają czas do 15 listopada (Miecznik: Hiszpanie oferują Polsce F-100, Miecznik: Niemcy oferują Polsce MEKO A-300 PL).

Jeśli chodzi o wybrane podmioty w zakresie CMS, to Thales ma w swojej ofercie system zarządzania walką Tacticos (jest na wyposażeniu korwety patrolowej ORP Ślązak i małych okrętów rakietowych 660M typu 161 Orkan), Navantia – system SCOMBA (bazujący na amerykańskim systemie Aegis), Leonardo – system ATHENA (Architecture & Technologies Handling Electronic Naval Applications), natomiast Saab – system 9LV.

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X